Editorial

 

Een nieuwe start

2018 is tot nu toe een goed jaar voor de erfgoedsector. In het vroege voorjaar maakte
minister Van Engelshoven bekend dat er deze kabinetsperiode maar liefst 325 miljoen
euro extra in cultureel erfgoed wordt geïnvesteerd. Hiermee kan een aantal achterstanden
worden weggewerkt in de instandhouding van grote (kerkelijke) monumenten en
groen erfgoed. Met de extra middelen kunnen ook serieuze stappen worden gezet in de
verduurzaming van ons monumentenbestand.

Op aandringen van de sector investeert de overheid nu ook in de sociaal-maatschappelijke
waarde van erfgoed: de positie van vrijwilligers wordt versterkt en de openbare toegankelijkheid
van monumenten-zowel in de digitale als in de fysieke wereld – krijgt een hogere prioriteit.
Het besef groeit dat historische gebouwen, structuren en ambachten een hooggewaardeerde
onderlegger zijn voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat allang niet meer alleen
om het behoud van oude stenen, materialen en gewoonten, maar vooral om deze zo veel mogelijk
een blijvende betekenis en functie te geven in het heden én in de toekomst. Nog sterker dan
vroeger voelt het veld de urgentie om monumenten en immaterieel erfgoed te verbinden aan 
actuele maatschappelijke vraagstukken. Erfgoed heeft de kracht om gemeenschappen te binden
en de interesse in en de zorg voor de eigen leefomgeving en gemeenschap te versterken.

De extra investeringen van het kabinet kunnen gezien worden als een teken van het toegenomen
belang van erfgoed. Toeval of niet, maar ook op internationaal niveau voelt men de behoefte om
dit belang uit te dragen. Zo riep de Europese Commissie 2018 uit tot Europees Jaar van het
Cultureel Erfgoed. Iedere lidstaat geeft op eigen manier invulling aan het Jaar, maar het
Nederlandse projectteam grijpt deze kans met beide handen aan om te laten zien hoe
verweven onze cultuur is met andere Europese landen. De uitwisseling van goederen,
ideeën en mensen is al eeuwenlang een constante factor in onze samenleving.
Geïnspireerd door het Nederlandse motto ‘erfgoed verbindt, Europa inspireert’ werkte de
redactie van het Erfgoed Magazine met veel plezier samen met het Nederlandse projectteam
van het Europees Erfgoedjaar om dit speciale themanummer vorm te geven. De artikelen die
u in dit themanummer kunt lezen, geven een dwarsdoorsnede van de diversiteit van de 
Nederlandse  activiteiten in het kader van het Jaar. Vanaf deze plek spreekt de redactie haar
dank uit naar Mirjam Blott, Jojanneke Hendriks en Floor Vierenhalm voor hun medewerking
aan de totstandkoming van dit themanummer.

Graag stellen wij onze lezers voor aan René Donkel, sinds juni de nieuwe uitgever en eigenaar van
het Erfgoed Magazine: “Eerder dit jaar was het even flink schrikken voor alle partijen toen het 
faillissement werd uitgesproken van het bedrijf dat de productie doet van dit blad. Dat had niemand 
zien aankomen. Erfgoed Magazine is toen nog dit voorjaar uitgekomen. De zomermaanden zijn
benut  om een nieuwe uitgever te vinden voor het magazine. En dat is gelukt. Het overdragen
van de abonnees was een flinke klus, aan de website en de andere digitale kanalen wordt nog hard
gewerkt om deze weer ‘up and running’ te krijgen. U ziet: overstappen gaat niet zo makkelijk, maar
wij werken er keihard aan om er een geoliede machine van te maken. Wij hopen dan ook op uw
begrip  voor het feit dat zaken misschien niet zo gegaan zijn als wij zouden wensen.
Onze welgemeende excuses daarvoor. Wij hopen deze moeilijke periode zo snel mogelijk achter
ons te kunnen laten en de blik vol vertrouwen op de toekomst te kunnen richten. Ik wens u veel
leesplezier met dit boeiende nummer.”