Studiedag De nieuwe Erfgoedwet

b_250_0_16777215_00_images_stories_Nieuws_Studiedag.jpgOp weg naar betere bescherming van kunst, monumenten en archeologie?
Per 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet van kracht. Daarmee veranderen er belangrijke aspecten in de wetgeving voor beheer en behoud van cultureel erfgoed. Omdat veel van de gevolgen van deze veranderingen voor de praktijk nog onduidelijk zijn, organiseert de Universiteit Leiden in samenwerking met advocatenkantoor Stibbe een studiedag waarin professionals uit diverse vakgebieden (monumenten, archeologie, kunst) hun kennis bundelen.

Doel van de studiedag is om vlak na de inwerkingtreding van de Erfgoedwet, naast een introductie van de daarin opgenomen regels, stil te staan bij de belangrijkste vragen en onduidelijkheden waarmee het erfgoedveld worstelt. De bescherming van cultureel erfgoed is bij uitstek een multidisciplinair werkgebied. Vandaar dat gekozen is voor een multidisciplinaire opzet waarin archeologen, juristen, planologen, architecten, kunsthistorici en andere betrokkenen hun inzichten en kennis over de veranderingen onder de nieuwe Erfgoedwet bundelen. We hopen met deze studiedag niet alleen de belangrijkste vragen over de nieuwe Erfgoedwet te beantwoorden maar ook bij te dragen aan sensibilisering voor adequate bescherming van ons culturele erfgoed.

De studiedag bestaat uit een plenair deel, interactieve werkgroepen en een afsluitende synthese met paneldiscussie.

Doelgroep
De studiedag richt zich voornamelijk op degenen die vanuit hun werkzaamheden betrokken zijn bij de bescherming van het cultureel erfgoed: (rijks)musea, beheerders van de rijkscollectie, (amateur)archeologen, belangenorganisaties, professionals in de erfgoedsector, gemeenten, provincies en de Rijksoverheid.

Donderdag 13 oktober 2016, van 10.15 uur tot 17.30 uur
Locatie: De Oude Sterrewacht, Sterrewachtlaan 11 te Leiden

Meer informatie en aanmelden: klik hier.