Stichting Hofjes uit Leiden 1000-ste monumentenrelatie van Donatus Verzekeringen

b_250_0_16777215_00_images_stories_Nieuws_1000ste_Donatus.JPGDonatus Verzekeringen heeft haar 1000-ste monumentenrelatie feestelijk welkom geheten: de Stichting Hofjes Diaconie van de Hervormde Gemeente te Leiden. De Stichting Hofjes Diaconie beheert 9 monumentale hofjes in Leiden en is gelieerd aan de Hervormde Gemeente. De 1000-ste monumentenrelatie van Donatus is een voorbeeld op het grensvlak van een kerkelijke en monumentale relatie.

De hofjes waren bedoeld voor minder vermogende weduwen, wezen en ongehuwde vrouwen. Het wonen in een hofje gebeurde onder strikte voorwaarden, in een reglement vastgelegd, waarop de regenten streng toezicht hielden. Overtreding van de reglementen werd beboet met het inhouden van de preuve (geldelijke steun) en het onthouden van materiële steun in de vorm van voedsel, turf en kleding. Thans zijn regenten niet meer de baas in de hofjes, maar is er sprake van een bestuur dat de rechten en plichten van de huurders ten volle respecteert. Waar nodig wordt er diaconaal hulp geboden door de Stichting Hofjes.

Sinds 2010 verzekert de onderlinge verzekeringmaatschappij Donatus ook niet-religieuze monumentale panden. Hiervoor biedt zij specifieke verzekeringsoplossingen aan, waarvoor veel belangstelling is bij eigenaren van monumenten. Al sinds 1852 verzekert Donatus kerken en kloostercomplexen, die veelal ook een monumentaal karakter hebben. In de kerkelijke markt is Donatus markleider. Met het oog op de vele te verwachten kerksluitingen heeft Donatus in 2010 deze keuze voor strategische verbreding gemaakt.

In de markt van niet-religieuze monumenten maakt Donatus sindsdien een voorspoedige ontwikkeling door. Hieronder vallen kastelen, historische buitenplaatsen, voormalige kerken, grachtenpanden, molens en woonhuizen. Naast taxaties van de herbouwwaarde en risico-inspecties, is er een intensieve begeleiding bij schade. De winst wordt jaarlijks grotendeels via premiesrestitutie aan de leden teruggegeven. Van alle rijksmonumenten is inmiddels 7% bij Donatus verzekerd.

Onderschrift bij bijgevoegde foto: Directievoorzitter Alphons van der Voorn van Donatus reikt aan de heer Wilbert Hettinga, voorzitter van de Stichting Hofjes Diaconie een cheque uit ter waarde van € 1.000 te besteden aan de tuinen van de hofjes in aanwezigheid van de overige bestuursleden en medewerkers van Donatus.
 
Profiel Donatus Verzekeringen
Donatus Verzekeringen (1852) is dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland. Als specialist in het taxeren en verzekeren van kerkelijke en monumentale eigendommen in Nederland verzekert zij (rijks)monumenten, (voormalige) kerken en kloosters en particulieren die met deze doelgroepen gelieerd zijn. Als onderlinge verzekeraar staan het coöperatieve gedachtegoed en de belangenbehartiging van haar leden centraal. Kernwaarden van de bedrijfsvoering zijn kwaliteit, vertrouwen, betrouwbaarheid, eerlijkheid en degelijkheid.
Meer informatie: www.donatus.nl