Restauratiestenen veilig gesteld met oude steenfabriek in nieuw jasje

Steenfabriek RandwijkNederland is een prachtig gerestaureerde steenoven en fabrieksgebouw rijker
Op vrijdag 7 oktober is de gerestaureerde steenfabriek Randwijk onder warme  belangstelling geopend door gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland.  

Dankzij steun van de provincie Gelderland, de rijksoverheid, de BankGiro Loterij en de gemeente Overbetuwe kon, samen met de Stichting Restauratie Steenoven Randwijk (SRSR), steenfabriek Randwijk de afgelopen jaren in oude luister worden hersteld. Inmiddels doet de steenfabriek weer waar het voor is gebouwd: stenen bakken. Zilverschoon Randwijk bakt hier op oud-ambachtelijke wijze stenen in elke gewenste maat en structuur, kleur en hardheid. Hiermee draagt de steenfabriek zelf na restauratie zelf ook weer bij aan het behoud en herstel van cultureel erfgoed en de realisatie van bijzondere nieuwe bouwwerken. Ook de derde doelstelling van dit project, waarin 2 miljoen euro is geïnvesteerd, is met de herbestemming geslaagd: de restauratiesector is actief betrokken bij de bedrijfsvoering en daarmee is de afzet van stenen de komende jaren gegarandeerd.  
Naast de steenoven zijn nog een fabrieksgebouw, drie haaghutten (droogloodsen), een
directeurswoning en een paardenstal bewaard gebleven op het traditionele terrein van de  steenfabriek. Het gehele project is vanaf 2006 door BOEi begeleid en aangestuurd. Inmiddels is BOEi ook pachter geworden van de steenoven en de omliggende monumentale gebouwen.
Arno Boon, directeur van BOEi: ,,Dit project vergde een lange adem en dat zien we vaker bij dit soort projecten: het businessmodel is niet zelden innovatief, de locatie lastig, de onrendabele top een vanzelfsprekende hobbel. Maar nu staat het icoon er, is het in bedrijf, zal het zich verder ontwikkelen tot locatie voor ambachtelijke productie (er is nog ruimte te huur) en zal het ook, als het aan ons ligt,  duurzaam worden. We hebben de installatie van ca.1000 zonnepanelen in voorbereiding’’.

BOEi herbestemt zowel industrieel erfgoed, als ook agrarisch erfgoed en religieus erfgoed. De organisatie richt zich op het ontsluiten van Nederlands erfgoed voor burgers en het ontsluiten en doorgeven van haar verhalen aan navolgende generaties in Nederland. Dit door cultureel erfgoed te restaureren en te herbestemmen, met veel oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie.