);

Adverteren

Adverteren

Erfgoed Magazine is een uitgave van Spoor& Partners Uitgeefdiensten en met medewerking van meer dan 80 organisaties en instellingen op het gebied van cultureel erfgoed in Nederland.

Het is het meest gelezen (vak)tijdschrift over cultureel erfgoed in ons land. Lezers van Erfgoed Magazine zijn eigenaren, huurders en bewoners van monumentale panden evenals directies en besturen van organisaties en instellingen die zich intensief bezig houden met cultureel erfgoed in de meest brede zin des woords. Bel met Luciene ; 023 - 57 147 45