Beeld & Geluid in Den Haag, museum voor nieuws en journalistiek, zal per 1 september 2024 de Zeestraat verlaten. De succesvolle programmering en educatieve workshops rond thema’s als mediawijsheid en journalistiek zullen met partners op locaties elders in de stad worden voortgezet. Daarmee komt een einde aan de lange geschiedenis als museum, die het pand op de Zeestraat heeft.

In 2019 nam Beeld & Geluid het zwaar noodlijdende Museum voor Communicatie
(COMM) over, in het verleden bekend als het PTT Museum. Het museum werd in 2020
heropend met een presentatie over media, nieuws en journalistiek. Door de coronacrisis
vielen bezoekersaantallen tegen. Daarnaast zorgde het complexe vergunningenstelsel
en de gestegen kosten zoals huur en energie dat een verantwoorde exploitatie op de
Zeestraat niet mogelijk was.

Thematiek

Het doel van het museum, het bevorderen van nieuwswijsheid, is in het huidige medialandschap van groot belang en verdient aandacht, juist in Den Haag als hart van
onze democratie. De in Den Haag opgebouwde activiteiten en samenwerkingen op dit
vlak zullen op een andere manier in de stad worden voortgezet door samen te werken
met partners.

Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld & Geluid: “Het doet ons, en mij als
Hagenees in het bijzonder, pijn dat we het prachtige pand aan de Zeestraat moeten verlaten
en dat daarmee een einde komt aan 95 jaar museale geschiedenis op deze plek. Maar het
heeft ons én de stad veel gebracht in samenwerkingen en saamhorigheid met partners en
publiek. Ik verheug me er daarom ook op dit voort te zetten in een nieuwe vorm. Waarbij we juist in Den Haag betekenisvol bezig kunnen zijn door met aandacht voor media,
nieuwswijsheid, pers en journalistiek, de democratie te versterken.”

Tot 1 juli 2024 zullen er nog diverse activiteiten plaatsvinden in het pand, waaronder de
My First Smartphone expositie en programmering rondom de thema’s nieuws en
journalistiek.

Collectie

Het museum heeft sinds 1929 schatkamers vol prachtige collectiestukken opgebouwd.
Deze collectie is sinds 2019 eigendom van Beeld & Geluid en het instituut zal, dankzij de
fusie, tot in de eeuwigheid zorg dragen voor deze historische stukken. Met het sluiten
van de locatie aan de Zeestraat verhuist de gehele collectie naar Hilversum.

Over Beeld & Geluid

Beeld & Geluid is dé plek waar media samenkomen; in ons kleurrijke pand, online of op locatie. We laten zien hoe je zelf media inzet om je verhaal te vertellen, maar we tonen ook de invloed van media op je persoonlijke leven en op de samenleving. Dat doen we bijvoorbeeld in ons interactieve Mediamuseum, tijdens een workshop voor scholieren over fake news of in een onderzoek naar AI-toepassingen in de media. Het Nederlandse media-erfgoed in ons immense archief staat daarbij centraal, met radio- en televisieprogramma’s, video(games), podcasts, muziek, politieke prenten en foto’s. Op die manier dragen we, samen met partners, bij aan een open, vrije, inclusieve én mediawijze samenleving.