Dr. Lieke Wijnia benoemd tot Hoofd Conservatoren en Bibliotheek Museum Catharijneconvent

Utrecht, 3 april 2023 – Per 1 april is Lieke Wijnia gestart als hoofd van de afdeling Conservatoren en Bibliotheek van Museum Catharijneconvent in Utrecht. Ze is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het onderzoeks- en collectiebeleid en de programmering van het museum. Ook gaat ze zich buigen over de nieuwe vaste collectiepresentatie. Wijnia is sinds 2019 werkzaam bij het museum als conservator en maakte de spraakmakende tentoonstelling Maria Magdalena. Volgend jaar opent de tentoonstellling Religie & Wetenschap, haar meest recente project.

Kansen en uitdagingen

De komende periode zijn er binnen de aandachtsgebieden van Wijnia volop kansen en uitdagingen. In het kader van onderzoek wil het museum duurzame partnerschappen initiëren om belangrijke onderwerpen als migratie, missie en zending en het internationale christendom in Nederland samen te onderzoeken en te vertalen naar de programmering. Wat betreft collectiebeleid onderzoekt Wijnia de kansen binnen die gebieden van het erfgoed van het christendom die nog meer aandacht verdienen, zoals moderne en hedendaagse kunst. Daarnaast blijft het onderzoek dat het museum verricht naar kerkinterieurs belangrijk, evenals de verdere verkenning van de mogelijkheden van digitale methodes toegepast op middeleeuwse kunst. 

Wijnia: ‘De afgelopen vier jaar heb ik als conservator van dichtbij mogen meemaken hoe Museum Catharijneconvent op innovatieve wijze het erfgoed van het christendom behoudt en actualiseert. Het relevant houden van religieus erfgoed in een voortdurend veranderende wereld brengt veel uitdagingen met zich mee. Het museum is daar in haar programmering, onderzoek én collectie continu mee bezig. Ik kijk er naar uit om daar als Hoofd Conservatoren en Bibliotheek mijn steentje aan te mogen bijdragen.’

Over Wijnia

Lieke Wijnia is kunsthistoricus en religiewetenschapper. Zij studeerde aan de Universiteit Utrecht en het Courtauld Institute of Art in Londen. Ze promoveerde in 2016 cum laude op een onderzoek naar sacraliteit in de hedendaagse cultuur aan Tilburg University. Ze ontving in 2017 de Gouden Erepenning van het Teylers Godgeleerd Genootschap voor haar onderzoek naar musea als vindplaatsen van het sacrale. Tevens verrichte Wijnia onderzoek naar kunst met christelijke thematiek in de Collectie Nederland, mogelijk gemaakt door het conservatorenstipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wijnia is een van de vaste sprekers in de podcast Scheppingsdrift van (EO NPO Klassiek) en publiceert in binnen- en buitenlandse media over haar vakgebied.