Hedwig Verhoeven benoemd tot algemeen directeur Cobra Museum

Hedwig Verhoeven is door het bestuur van de Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen benoemd tot algemeen directeur ad interim van het Cobra Museum. Bij het Cobra Museum gaat Verhoeven met het team, het stichtingsbestuur en de gemeente Amstelveen bouwen aan een toekomstbestendig museum.

“We zien in Hedwig een ervaren bestuurder die met het team en ons als bestuur een nieuwe solide toekomst van het Cobra Museum vorm kan geven. We zijn blij dat Hedwig haar bestuurlijke ervaring voor het museum wil inzetten. Wij heten haar meer dan welkom.”, aldus Jerry Straub, bestuursvoorzitter van de Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen.

Hedwig Verhoeven neemt een ruime bestuurlijke ervaring mee. Zo was zij tot 1 maart jongstleden directeur-bestuurder van het Rijkscultuurfonds het Fonds voor Cultuurparticipatie, waaraan ze vijf jaar leiding gaf. Daarvoor vervulde ze de bestuursfunctie bij onder andere de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), de Stichting Theaterpromotie en Concertbezoek, de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en het Munttheater in Weert. Verhoeven start 18 maart 2024 bij het museum.

Samen met Maxim de Nooij die als Hoofd Collectiebeheer al langer aan het museum verbonden is, pakt Verhoeven de museale taken op om een voor een breed publiek aansprekend tentoonstellingsprogramma samen te stellen.

Het stichtingsbestuur ziet met Hedwig Verhoeven en een duidelijke, toekomst-bestendige en rendabele strategie, de toekomst positief en vol vertrouwen tegemoet.

Afscheid Stefan van Raay

Met de komst van Verhoeven neemt het stichtingsbestuur afscheid van scheidend directeur Stefan van Raay. Het Cobra Museum is Van Raay zeer erkentelijk. Onder zijn leiding heeft de afgelopen jaren een koersverandering plaatsgevonden, waardoor niet alleen de kunst van de Cobra-beweging centraal staat maar vooral ook het gedachtengoed. Zo is het museum erin geslaagd een divers aanbod van moderne en hedendaagse kunst uit verschillende continenten te presenteren, waarin vrijheid, creativiteit, solidariteit en inclusie centraal staan. Het bezoekersaantal groeide en werd diverser van samenstelling. Van Raay vertrekt met de publiekstrekker MOØDe van Anton Corbijn.

“Stefan heeft met zijn onvermoeibare inzet en passie voor kunst het Cobra Museum een enorme impuls gegeven. Hij bleef de Cobra-gedachte trouw, omarmde diversiteit en inclusie. Met zijn gedrevenheid en ambitie haalde hij het beste naar boven uit het museum, het team en de publieksmedewerkers. Het museum is Stefan veel dank verschuldigd ook voor wie hij is: intens geëngageerd, creatief, humorvol en bijzonder warm. Het Cobra Museum bouwt nu in samenspel voort op wat hij heeft neergezet en ziet de toekomst van het museum vol vertrouwen tegemoet.”, aldus Jerry Straub.

Over het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen

De Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen stelt de kunst en het gedachtegoed van de Cobra-beweging centraal. Cobra behoort tot de canon van de kunstgeschiedenis, maar de ‘geest’ van Cobra is nog springlevend. Het Cobra Museum verbindt de eigen collectie en de geschiedenis van Cobra dan ook actief aan 20ste-eeuwse en hedendaagse kunstenaars, moderne kunststromingen en de actualiteit voor een (inter)nationaal publiek. Kijk voor meer informatie op www.cobra-museum.nl.