De restauratie- en herontwikkelingswerkzaam-
heden aan de rijksmonumentale mouterij 
De Goudsbloem, gelegen aan de Noordvest 61-63 
te Schiedam zijn na 2 jaar afgerond. 
Op 22 oktober jl. heeft HERMON Erfgoed de laatste 
studio’s voor short stay opgeleverd. 

Gebruikersgeschiedenis

Wie aan Schiedam denkt, denkt aan jenever. In de hoogtijdagen (1850 -1880) van de jeneverindustrie telde de stad wel bijna 400 branderijen. De Goudsbloem is één van de laatst bewaarde  erfenissen uit deze tijd. In de mouterij werd van granen mout gemaakt. Dit product werd gebruikt voor het maken van jenever. We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar De Goudsbloem stond ooit op de nominatie om gesloopt te worden. Met dank aan een tweetal krakers, is het bewaard gebleven. Op eigen kosten en energie hebben zij de vervallen mouterij opgeknapt en geëxploiteerd als jongerencafé en restaurant. In 2006 kwam het rijksmonument leeg te staan en wachtte het totdat het een nieuwe bestemming zou krijgen. Na 10 jaar leegstand kocht HERMON Erfgoed het rijksmonument aan om het her te bestemmen tot 34 zelfstandige studio’s voor short stay. Een deel van de studio’s zullen worden gebruikt door  jong volwassen met een vorm van autisme in de levensfase studie of werk. De begeleiding van deze groep wordt verzorgd door Stichting Veste / Jados.

Behoud en herontwikkeling

Bij de herontwikkeling heeft HERMON Erfgoed zo veel mogelijk rekening gehouden met de bestaande bouw en de monumentale waarde. Zo is de monumentale eest in originele staat behouden. Verder zijn de karakteristieke monumentale houtenspanten bewaard gebleven en zoveel mogelijk opgenomen in de verkeersruimten, zodat deze goed zichtbaar zijn. Hierdoor is geen enkele studio hetzelfde.

Verder zijn de gevelvensters, die ook wel gevelopeningen genoemd kunnen worden, op een dusdanige manier voorzien van ramen, dat het aan de buitenkant lijkt alsof het mout weer gelucht wordt. Ook is de kenmerkende witte bies terug gebracht op de gevel.

De mouterij is verder voorzien van een gehele nieuwe dakopbouw. De nieuwe hoogte van de mouterij is niet nieuw. Voor 1918 had de mouterij hellende daken, door een brand in een eest is het dak verloren is gegaan. Na de brand is de mouterij herbouwd en kreeg het een plat dak. Bij de herontwikkeling is gekozen voor een moderne contrasterende dakopbouw, zodat goed te zien is wat oud en nieuw is.

De 34 studio’s zijn allemaal gestoffeerd en gemeubileerd en standaard voorzien van een eigen keuken, badkamer en toilet. De oplevering heeft in delen plaats gevonden. Hierdoor zijn een aantal studio’s al in gebruik genomen.

HERMON Erfgoed B.V. – staat voor  Herontwikkeling Monumentaal Erfgoed –  is een landelijke onafhankelijke (her)ontwikkelaar met een bijzondere missie en passie. Door te zoeken naar nieuwe, passende bestemmingen voor (dreigend) leegstaand erfgoed werkt HERMON Erfgoed aan een gezonde balans tussen exploitatie en investeringskosten. Dit gecombineerd door de uniciteit van het gebouw centraal te laten staan. HERMON Erfgoed laat erfgoed  herleven. Meer informatie vindt u op www.hermonerfgoed.nl

Foto mouterij De Goudsbloem, Jan Sluijter ©