Restauratie van grafmonument Piet Hein
Alyssa van Heyst Photography

Delft – In de Oude Kerk van Delft is een belangrijke fase aangebroken: de restauratie van het grafmonument van de Nederlandse zeevaarder Piet Hein is begonnen. De werkzaamheden zijn noodzakelijk om dit monument als cultureel erfgoed te behouden. Voor de Oude en Nieuwe Kerk van Delft zijn deze werkzaamheden aanleiding voor twee bijzondere tentoonstellingen: ‘Piet Hein – de dood van een zeeheld’ en ‘De Dicht-bij-je-bed-show: Daisy Ranoe en IJM over moderne slavernij’.

Restauratieproces

Het monument, dat van grote kunsthistorische waarde is, verkeert in slechte staat. Dat komt met name door zout en zoutophopingen die zowel de structuur van het steen als het uiterlijk van het monument aantasten. Het restauratieproces, dat deels in de Oude Kerk en deels op een externe locatie zal plaatsvinden, richt zich op het ontzouten van het gesteente en het herstellen van de schade aan het monument. Deze werkzaamheden zijn technisch complex en vereisen tijd en zorg om het monument te behouden en te versterken. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk anderhalf jaar in beslag nemen.

Piet Hein – de dood van een zeeheld

Parallel aan de restauratie organiseert de Oude Kerk een tentoonstelling over Piet Hein die meer licht werpt op de persoon achter de bekende verovering van de Zilvervloot. De bezoekers van de expositie duiken in de levensloop van Hein, zijn tijdperk en zijn impact op de Nederlandse geschiedenis. Ook het originele harnas van de admiraal is speciaal door het Rijksmuseum voor deze tentoonstelling uitgeleend. De tentoonstelling krijgt een bijzondere dimensie in het kader van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, omdat ook kritisch wordt gekeken naar de rol van Nederlandse zeevaarders in de slavenhandel en de reflectie daarvan op ons collectieve verleden.

De Dicht-bij-je-bed-show: Daisy Ranoe en IJM over moderne slavernij

Slavernij is niet alleen iets uit het verleden. De tweede tentoonstelling, die tegelijkertijd loopt met de Piet Hein expositie, laat je nadenken over moderne vormen van slavernij. De ‘Dicht- bij-je-bed-show’, gecreëerd door beeldmaker Daisy Ranoe, is een confrontatie met hedendaagse vormen van slavernij en uitbuiting. Deze tentoonstelling, gerealiseerd in samenwerking met International Justice Mission, is te vinden in de noordbeuk van de Oude Kerk en nodigt bezoekers uit om het huidige slavernijvraagstuk te overdenken.

Opening duo-tentoonstelling

De tentoonstellingen zijn vanaf 18 maart tot 15 september 2024 dagelijks te bezoeken in de Oude Kerk van Delft. Deze unieke exposities bieden inzicht in zowel het verleden als het heden, belichten belangrijke aspecten van onze nationale geschiedenis en stellen vragen bij actuele sociale kwesties.

https://www.oudeennieuwekerkdelft.nl/piet-hein/