Stichting Liniebreed Ondernemen reikte de Linie Awards 2023 uit

Stichting Liniebreed Ondernemen reikte de Linie Awards 2023 uit aan Sybren Ophof en Pascale Heinsius van Fort de Gagel te Utrecht en aan de vrijwilligers van de Werkgroep Vesting Gorinchem tijdens de nieuwjaarsborrel op Kunstfort bij Vijfhuizen. Liniebreed Ondernemen is een non-profit koepelorganisatie die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van forten, waterlinies en het verdedigingserfgoed als geheel in Nederland. De award wordt aangeboden aan een ondernemer of een ondernemende organisatie die in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het maatschappelijke draagvlak, aan de bekendheid van de waterlinies en aan het economisch rendement en daarmee het behoud van het erfgoed.

Sybren Ophof en Pascale Heinsius van Fort de Gagel

Motivatie:
In de waterlinies zien we de laatste jaren een nieuw type ondernemer. Geen culturele ondernemer en ook niet uitsluitend een commercieel dier, maar wel eentje met een andere benadering. Een benadering waar de ondernemer van elke beperking een kans maakt, van het historisch perspectief een positionering maakt en de omgeving en stakeholders op een open wijze betrekt. Dan ontstaat er een win-win situatie met een locatie als beweging in een grotere beweging van een gehele waterlinie. Dat is precies wat er bij Fort de Gagel is ontstaan. Een exploitant die fier staat voor het verhaal het Unesco Werelderfgoed Hollandse Waterlinies, zelf rondleidingen geeft, een thematische waterspeeltuin aanlegt, een team-spel Gagel Expeditie ontwikkelt en zo uitlegt en uitdraagt hoe je ondernemerschap en het behoud van verdedigingserfgoed op een slimme wijze combineert. Fort de Gagel profileert zich als beginpunt, tussenstop of eindpunt van een wandeling door prachtige natuur. Ze maakt eigen Gagel-bier van een gewas uit de buurt in samenwerking met grondeigenaar Staatsbosbeheer. Na alle investeringen is het fantastisch om te zien dat dit bedrijf na een jaar op break-even is, waarbij Sybren Ophof zo eerlijk is om aan te geven dat de provincie Utrecht ook een enorme duit in het zakje deed. Juke van Niekerk, directeur Liniebreed Ondernemen: “Sybren, je bent relatief nog maar kort aangehaakt bij ons linienetwerk, maar wat een power en motivator ben jij gebleken het afgelopen anderhalf jaar. Zakelijk en met het hart op de goede plaats voor ons erfgoed. Van harte gefeliciteerd Sybren Ophof en Pascale Heinsius met de Linie-award.”

Werkgroep Vesting Gorinchem

Motivatie:
Het uitdragen van de verhalen over forten, bunkers, vestingen, linies en ander verdedigingserfgoed en het beheer ervan, staat of valt met de inzet van vrijwilligers. De Werkgroep Vesting Gorinchem draait volledig op vrijwillige inzet, maar is zeer ondernemend en bijna semi- professioneel. Wat deze groep heeft neergezet de afgelopen jaren voor de vestingstad Gorinchem is aanzienlijk. Je ziet het ook aan hun website, die er voor een vrijwilligersorganisatie echt bovenuit springt. De werkgroep doet altijd mee met de diverse events door Liniebreed en anderen georganiseerd, of het nu over Unesco Werelderfgoed de Hollandse Waterlinies gaat, de Oude Hollandse Waterlinie, de vesting of over het Koude Oorlog erfgoed. Men is van alle markten thuis. De groep vrijwilligers zorgt dat het erfgoed wordt opengesteld, geeft rondleidingen en zorgde tevens dat er een wandelboekje kwam, zodat bezoekers ook zelfstandig, wanneer ze er zelf even niet zijn, de vesting kunnen beleven. Men vroeg ook gelden aan voor de restauratie van Affuit Bomkanonnen die nu zo trots op de wallen staan. Ook maakte de werkgroep een minimuseum/luisterpost van De Koude Oorlog gereed voor bezoekers. Een heel actueel thema. Juke van Niekerk, directeur Liniebreed Ondernemen: “Je kunt wel verkozen zijn tot de mooiste vestingstad van Nederland, maar dat moet je dan wel waarmaken. Noblesse oblige zeggen we dan. Met de Werkgroep Vesting Gorinchem hoef je je hier geen zorgen over te maken. Wat een passie en wat een inzet. En wat een enthousiasme en samenwerkingszin gaat er van jullie uit. Wij worden daar heel blij van. Lieve werkgroep, voor de uitreiking vertegenwoordigd door Theo de Wildt en Herman Sangers, voor al jullie goede werk ontvangen jullie de Linie-award.”

Stichting Liniebreed Ondernemen

Stichting Liniebreed Ondernemen bundelt de krachten van en voor betrokkenen bij verdedigingserfgoed in Nederland: overheden, ondernemers, eigenaren, toeristische organisaties en vrijwilligers. Ze stapelt ervaring, kennis en diensten om de achterban in brede zin te ondersteunen in de exploitatie en vooral om bezoekers te informeren over de activiteiten op en rond de forten. Zo geeft Liniebreed jaarlijks het FORT! & Vesting Magazine uit en biedt de publiekswebsite forten.nl een overzicht van het landelijke programma-aanbod. Meer informatie op www.liniebreed.nl