Romeinse imbrex (nokdakpan) met de stempel CGPF (Classis Germanica Pia Fidelis).
Foto: Erfgoed Zeeland

Op woensdag 13 maart opent wethouder Bert Tuk van de Gemeente Veere om 13.00 uur de zoektocht naar Romeins Zeeland. Dit gebeurt bij strandpost Oranjezon van Stichting Strandexploitatie Veere, naast strandpaviljoen Aloha Beach. Aan de kust van Walcheren en Noord-Beveland lagen in de Romeinse tijd belangrijke plaatsen: vermoedelijk een havenstad nabij Domburg en een mogelijke militaire haven bij Vrouwenpolder. Met het wetenschappelijk publieksproject Beach Archaeology willen de deelnemende partijen bestaande strandvondsten inventariseren en daarnaast vondsten die nog steeds aanspoelen verzamelen en documenteren.

Romeins Zeeland

2.000 jaar geleden hoorde Zeeland bij het Romeinse Rijk. De kustlijn liep toen anders, en waar nu zee is lagen vroeger nederzettingen. Er is weinig van bekend. Maar er spoelen wel geregeld kleine resten aan op het strand. Scherven van aardewerk, stukken van dakpannen en brokstukken bouwsteen. Sommige fragmenten hebben zelfs een stempel van de Romeinse marine. Daarom wordt gedacht dat ergens aan de kust bij Vrouwenpolder een Romeins vlootstation lag. Samen vertellen de strandvondsten een stukje van het Romeinse verhaal.

Onmisbare strandzoekers

Dat het verhaal over Romeins Zeeland verteld kan worden begint met aandachtige strandzoekers die al jaren de stranden aflopen. Zij rapen stukken aardewerk, bot en vuursteen op en melden hun strandvondsten bij het Zeeuws Archeologisch Depot in Middelburg. Specialisten herkenden de Romeinse restanten en wisten zo dat er hier meer aan de hand is. Wat er precies aan Romeinse gebouwen stond, wat daar nog van over is, hoe het landschap er 2.000 jaar geleden uitzag: dat is nog niet bekend.

Erfgoedparticipatie

Het project Beach Archaeology (strandarcheologie) wil dat uitzoeken en combineert daarvoor de kennis en inzet van allerlei partijen. Dat laatste maakt het bijzonder. Een brede erfgoedgemeenschap – strandzoekers, archeologen, overheden, onderwijs en vrijwilligers – werkt samen met strandexploitatie en de toeristische sector om meer te weten te komen over het Romeinse verleden van Zeeland. Een van de eerste initiatieven om meer bekendheid te geven aan ‘Beach Archaeology’ is de plaatsing van een informatiebord op het strand Oranjezon bij Vrouwenpolder.

Het project is gebaseerd op de kernwaarden van het Europese Verdrag van Faro dat Nederland begin dit jaar heeft ondertekend. In dit verdrag draait het om meedoen en meebeslissen over erfgoed en over de verbindende waarde van erfgoed voor de samenleving. Eind 2023 is het project, vanwege het bijzondere karakter, door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitgekozen voor subsidie en wordt het nu als Faro-project uitgevoerd.

Meldpunt Erfgoed Zeeland

Het informatiebord bij Oranjezon bevat tekst over de omgeving van Oranjezon in de Romeinse tijd en wat te doen wanneer men denkt een interessante vondst op het strand te hebben gedaan. Deze kan dan eenvoudig met een smartphone worden doorgegeven aan het Meldpunt Erfgoed Zeeland: erfgoedzeeland.nl/meldpunt. Via een QR-code op het informatiebord is er voor strand(be)zoekers ook Duits- en Engelstalige informatie beschikbaar over het melden van een vondst.