Het Erfgoed Magazine is een tijdschrift over het Erfgoed van Nederland. Voorheen heette dit magazine: Tijdschrift Monumenten