De Zuidwaterlinie

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest
benuttezuidwaterlinie.png waterlinie  van Nederland. Deze
verdedigingslinie in Brabant speelde een
belangrijke rol in de Nederlandse geschiedenis, 
maar is tegelijkertijd een Europees bouwwerk. 
Wat is de geschiedenis van deze linie?
En welke plannen zijn er voor de toekomst?