Voor miljoenen mensen binnen het Koninkrijk der Nederlanden was 75 jaar geleden in mei de oorlog nog lang niet voorbij. Zij moesten nog tot 15 augustus 1945 volhouden, toen er met de capitulatie van Japan officieel een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In 2020 staan wij stil bij 75 jaar 15 augustus. Thema is ‘Geef kleur aan je verleden’. Koning Willem Alexander is aanwezig bij de Nationale Herdenking 15 augustus 1945.

Op 15 augustus herdenken we bij het Indisch Monument in Den Haag álle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan. Het oorlogsgeweld en de grootschalige ontheemding die op deze datum volgden werken tot op de dag van vandaag door bij inmiddels 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie en bij onze samenleving als geheel.

Thema 2020: Geef kleur aan je verleden

Nu het een mensenleven geleden is en er steeds minder ooggetuigen zijn, lopen we het risico dat de oorlog wordt als een oude zwart-wit familiefoto: een plaatje van lang geleden met onbekende gezichten die ons weinig zeggen. Maar de achterliggende verhalen en ervaringen mogen niet worden vergeten. Wij moeten erover blijven vertellen, de oude foto’s levend houden door ze in te kleuren. Met de herinneringen van ooggetuigen zelf, maar ook met de ervaringen van hun kinderen en kleinkinderen, inmiddels 2 miljoen Nederlanders. Een gemeenschap die zo divers is als het land waaruit zij is voortgekomen, in achtergrond en in oorlogservaringen. Door letterlijk iconische, historische foto’s in te kleuren en verschillende oorlogsverhalen te vertellen -van Indonesische Romusha’s, van Molukse militairen, van Chinese Indonesiërs en Indo-Europeanen zowel binnen en buiten de Japanse kampen- geven we invulling aan het thema.

Herdenking 2020 aangepast

Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 krijgt de herdenking 2020 bij het Indisch monument in Den Haag een andere invulling dan gepland. Een waardige en troostrijke herdenking blijft echter het uitgangspunt. De precieze vorm waarin inhoud wordt gegeven aan de breed gedragen behoefte tot herdenken wordt half juni bekendgemaakt. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met alle officiële maatregelen. 

15 augustus is een Nationale Herdenking

Het Indisch Monument in Den Haag is in 1988 onthuld door koningin Beatrix. Sindsdien is er elk jaar een nationale herdenking met veel leden van de eerste generatie en hun families. We staan stil bij de geschiedenis die ons bindt. De Melati, de Indische jasmijn, wordt dan gedragen als nationaal symbool van respect, betrokkenheid en medeleven.

Het is een Nationale Herdenking, met een nationale vlaginstructie, die live wordt uitgezonden door de NOS. Elk jaar zijn er hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, zoals de ambassadeurs van de voormalige geallieerde landen en Indonesië, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de minister-president en ministers van het kabinet. De koning komt elke vijf jaar; ook dit jaar is hij aanwezig.