“It laket my ta!”

Tresoar is zeer verheugd om mee te delen dat het Algemeen Bestuur Arjen Dijkstra (1979) als nieuwe directeur heeft benoemd! Dijkstra begint op 1 oktober 2022 bij Tresoar. Hij volgt Bert Looper op, die vorig jaar juli zijn directeurstaken neerlegde. Het afgelopen jaar is hij vervangen door Rien Vrijenhoek (a.i.). 

Arjen Dijkstra is nu nog directeur van het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In die functie begeleidde hij de herinrichting van het museum. Daarnaast zette hij zich in om het publiek bij de wetenschap te betrekken. Ook adviseerde hij het college van bestuur van de Groningse universiteit op dit gebied.  

Gina Kamsma, voorzitter van het Algemeen Bestuur van Tresoar, is enthousiast over de benoeming van Dijkstra: ‘Arjen brengt ruime ervaring mee en we verwachten veel van hem. Een frisse blik en oog voor de kansen die er liggen voor het duurzaam toegankelijk maken van de Collectie Fryslân, de verdere ontwikkeling van de interne organisatie en Obe by Tresoar, podium voor Friese cultuur. Arjen kan voortbouwen op de successen van zijn voorganger Bert Looper. We kijken uit naar de toekomst met Arjen als inspirator en verbinder aan het roer.’

Dijkstra studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij specialiseerde zich in cultuurgeschiedenis en de geschiedenis van de wetenschap. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Twente. Vanaf 2011 was Dijkstra docent aan de RUG en coördineerde hij de Scholierenacademie van die universiteit. Daarnaast deed hij historisch onderzoek bij de afdeling Fries, onder andere naar de geschiedenis van het Franeker Planetarium. Dit resulteerde in 2021 in een veel besproken biografie van de Friese astronoom Eise Eisinga (1744-1828). Sinds 2018 geeft hij leiding aan het Universiteitsmuseum. 

Dijkstra over zijn benoeming: ‘It laket my ta aan de slag te gaan bij Tresoar. Ik kijk er naar uit om te gaan samenwerken met het sterke en gemotiveerde team. Al vanaf de oprichting, nu precies 20 jaar geleden, kom ik bij Tresoar en ik heb bewondering voor alles wat er in die jaren bereikt is. Als lid van de Fryske mienskip wil ik graag het verhaal van Fryslân verder uitbouwen en Tresoar versterken als centrum voor cultuuroverdracht, studie en ontmoeting. Het is de culturele schatkamer van het Noorden!’