BOEi neemt bestuursrol Kloosterdorp Steyl over

Erfgoedorganisatie BOEi pakt de rol van bestuur van de Stichting Kloosterdorp Steyl op. De stichting heeft in het Limburgse Steyl sinds 2016 diverse monumentale gebouwen met omvangrijke karakteristieke kloostertuinen in erfpacht en beheer. BOEi brengt expertise en ervaring als eigenaar, verhuurder en opdrachtgever van restauraties en herbestemmingen in, en is daarmee goed in staat om de uitdagingen in Steyl op te pakken en projecten verder te brengen. Dat gebeurt in samenwerking met lokale stakeholders en partners, waaronder de Gemeente Venlo.

Bart Lickfeld, voorzitter St. Kloosterdorp Steyl: “De afgelopen maanden heeft BOEi onderzoek uitgevoerd naar het ensemble onder beheer van de stichting. De rol van BOEi wordt nu steviger. Steyl is klaar voor een volgende stap in het proces dat voor ons als bestuur zo’n 10 jaar geleden is begonnen en waar we met veel inzet aan hebben gewerkt.”

Arno Boon, directeur BOEi: “BOEi heeft ruim 200 gebouwen in beheer en zo’n 400 huurders. Al sinds 2005 zijn we op en af betrokken bij projecten in Steyl; vaak in de sfeer van onderzoek naar haalbaarheid van herbestemming. Het is dus een logische stap om ook een steviger rol te nemen. In Steyl is het van belang om de binding die er is tussen de monumenten en huurders, maar ook de gemeenschap in Steyl nog beter in beeld te krijgen en die energie te benutten. Monumenten zijn tegenwoordig niet meer alleen van monumentendeskundigen, maar van iedereen.”

BOEi organiseert op woensdagavond 9 augustus een eerste kennismakingsmoment. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich melden via info@BOEi.nl. Ook zijn vertegenwoordigers van BOEi aanwezig op de Steylerdag op zondag 3 september.

Kloosterdorp Steyl ligt op een van de meest schilderachtige plekjes langs de oever van de Maas in Noord-Limburg. De provincie Limburg heeft het Kloosterdorp het predicaat regionaal cultureel erfgoed toegekend, vanwege de monumentale en landschappelijke waarde, de bijzondere concentratie van gebouwen, het rijke cultureel-maatschappelijke verleden en de aanwezigheid van bijzondere tuinen, musea, kunstenaars en ambachtslieden.