Guus van Engelshoven wordt de nieuwe conservator van Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen

Guus van Engelshoven wordt per 1 juni 2022 de nieuwe conservator van Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen te Sittard. Museum De Domijnen verbindt de stad met de (kunst)wereld. Met een groeiende verankering...

Nieuwe vaste tentoonstelling voor het Verzetsmuseum

Het Verzetsmuseum ruilt, na 23 jaar, de vaste tentoonstelling in voor een fonkelnieuwe. Voor de verbouwing en herinrichting zal het museum vanaf 23 mei de deuren sluiten. Eind oktober 2022 opent de...

Historisch Rotterdams restaurant ‘Old Dutch’ verkocht met passend sentiment.

Per heden is de Old Dutch te Rotterdam verkocht. Bijna 43 jaar is Aad van der Stel verbonden geweest met het gerenommeerde restaurant. Samen met zijn vrouw Ineke, heeft hij het overwegende...

17 studenten ontvangen diploma Restauratie Leidekker & Loodgieter

Op 30 maart jl. reikte Piet Brand, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Leidekkers de diploma’s uit aan de eerste lichting studenten van de opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter: “De studenten hebben...

primeur fries museum: vaandeldrager van rembrandt komt naar leeuwarden

Het schilderij De Vaandeldrager (1636) van Rembrandt van Rijn gaat het komende jaar op reis langs de twaalf Nederlandse provincies. Vanwege de relatie die de jonge Rembrandt met Friesland heeft, wordt het...

In Twee Werelden | Molukkers in Nederland

Opening 8 maart op het schoolplein van de Scholengemeenschap de Breul in Zeist Dit jaar is het 45 jaar geleden dat de treinkaping bij de Punt plaatsvond. Een afschuwelijke...

BOEi organiseert de Monument Masterclass: 8 bijeenkomsten over duurzaamheid en innovatie

BOEi organiseert dit jaar 8 gratis toegankelijke ‘Monument Masterclasses’ voor particuliere en professionele monumenteigenaren, op locaties verspreid door Nederland. Met deze masterclasses wil BOEi haar rol als ‘Professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM)’...

Overeenkomst overdracht Oosterkerk

Dankzij het sluiten van twee overeenkomsten is er zicht op een mooie muzikale, culturele enbetekenisvolle toekomst voor de Oosterkerk in Amsterdam voor alle Amsterdammers. Vandaagheeft Touria Meliani, wethouder Gemeentelijk Vastgoed ingestemd met...

Landgoed Epemastate verkocht aan Stichting Stinze-Stiens

Epemastate verkocht aan Stichting Stinze-Stiens De Nederlandse Kastelenstichting feliciteert de Stichting Stinze-Stiens en jonkheer Tjalling van Eysinga met de koopovereenkomst betreffende Landgoed Epemastate, dat enige tijd geleden door Van Eysinga te koop...

RESTAURATIE HOOGE HUIS SEVENAER OPENT DEUREN VOLGENDE GENERATIE BEZOEKERS

Landgoed Huis Sevenaer wil haar historische gebouwen en de bijzondere inrichting van haar landgoed en landbouwgrond meer open stellen voor publiek. Daarom wordt het hoofdgebouw, het Hooge Huis, gerestaureerd. Vanuit het Rijk...