Foto 1:  Wethouder Robert van Asten met de initiatiefnemers die nu gebruik maken van de oude Marnixschool aan de Ferdinand Bolstraat en de schrijfster van het boek ‘Tien met een Griffel’. V.l.n.r.: Mohamed el Khadir van Next Projecten; Laura van Eeden van Art-S-School; Wethouder Robert van Asten; Meysur Bel van WijkZ en Botine Koopmans, schrijfster van het boek ‘Tien met een griffel’. 

De gemeente Den Haag wil zestien (voormalige) schoolgebouwen aanwijzen als monument. Het college zette voor het reces een procedure hiervoor in gang. In vijf van deze panden wordt ook nog daadwerkelijk lesgegeven. De andere panden hebben een andere bestemming gekregen, bijvoorbeeld wonen. Vorig jaar zijn al 30 bijzondere Haagse winkelpanden aangewezen als monument. Begin 2023 zal het college de aanwijzingsprocedure starten voor bijzonder Indisch erfgoed in Den Haag.

Wethouder Robert van Asten: “Deze schoolgebouwen dragen allemaal met hun eigen verhaal bij aan de rijke en diverse geschiedenis van Den Haag. Veel mensen hebben bijzondere herinneringen aan deze gebouwen, of hebben er nog les gehad. Door de panden een monumentenstatus te geven, blijven zij met hun unieke kenmerken behouden voor toekomstige generaties. Zo beschermen we ons Haagse erfgoed.”

De gemeente liet in het verleden onderzoek doen naar scholenarchitectuur in Den Haag, wat resulteerde in het boek ’10 met een griffel: portretten van de mooiste Haagse scholen’. Het onderzoek gaf aanleiding tot het beschermen van enkele bijzondere scholen met cultuurhistorische waarde. Scholen zijn vaak opvallende en voorname gebouwen die in hoge mate het beeld van de wijk bepalen.

Monumentale scholen

Op de lijst om aangewezen te worden als monument staan onder andere de voormalige katholieke huishoudschool aan de Dr. Kuyperstraat en de oude Marnixschool aan de Ferdinand Bolstraat uit 1909. Ook de oudste Nutsschool van Den Haag en de Eerste Montessorischool van Nederland (1932-1937), die naast elkaar aan de Laan van Poot liggen, wil het college aanwijzen als monument.

Dat sommige oude scholen een nieuwe functie vinden, is te zien aan de oude Marnixschool aan de Ferdinand Bolstraat. Verschillende Haagse wijkinitiatieven maken nu met veel plezier gebruik van het pand. Zo organiseert Art-S-School kunstlessen voor kinderen, werkt NextProjecten samen met jongeren aan leefbaarheid en veiligheid in de wijk en organiseert WijkZ samen met bewoners projecten voor een leefbare, sociale buurt. Tevens huisvest het nu de Fightclub 070.   

Een monument en dan?

Met het verkrijgen van de monumentenstatus wordt een gebouw behouden voor toekomstige generaties. Dat betekent echter niet dat er niks meer aan het gebouw veranderd mag worden. Wijzigingen of verbouwingen aan een monumentaal pand mogen de karakteristieken en waarden niet aantasten. Dit wordt getoetst via een omgevingsvergunning. Er wordt dan onder andere gekeken naar de aard van de ingreep, waarom die nodig is en hoe die zich verhoudt tot de monumentale waarde.

De gemeente kan de eigenaren ook helpen bij het aanvragen van vergunningen en advies geven over een plan van aanpak en over het verduurzamen van het pand.

Het collegebesluit, inclusief de volledige lijst van scholen die potentieel aangewezen worden als monument, is hier te vinden. 

foto 2: De oude Marnixschool in de Schilderswijk. Foto door Dick Valentijn.