Een bijzondere schenking

Hendrick de Keyser Monumenten, het nationale goede doel voor het behoud van historische huizen, heeft door een bijzondere particuliere schenking haar huizencollectie aan kunnen vullen met een duurzaam huis avant la lettre in Delft. Huis Faber werd in 1993-1994 gebouwd als experimentele, ‘duurzame’ atelierwoning naar een ontwerp van de architect Ernest Israëls (1950-2017) van Bureau BOOM en zijn partner Marijke Faber. Het huis is een bijzonder vroeg voorbeeld van duurzaam milieubewust bouwen, en past goed bij de duurzaamheidsagenda van tegenwoordig.

Zelfbouwkavel leidt tot bijzondere gevel
Met z’n deels in helderrode bakstenen, deels in bruinkleurige leemstuc opgetrokken gevels is het huis een duidelijke aandachtstrekker in een toch al bijzondere straat. De Schutterstraat, middenin de historische binnenstad van Delft, werd pas in 1990 aangelegd op een herontwikkelingsterrein en bestaat enkel uit zelfbouwkavels. De straat is een vroeg voorbeeld van een type woningbouwontwikkeling dat in de afgelopen decennia erg populair is geworden in Nederland. Met een kleine voorschriftenlijst konden kopers hier naar eigen inzicht een huis laten bouwen. Waar de meeste huizen wel gemeenschappelijke kenmerken delen, is het hoekhuis Schutterstraat 1 niet alleen in gevelbekleding een opmerkelijke verschijning.


Duurzaam experiment
Het huis was een experiment in mens- en milieuvriendelijk bouwen met veel aandacht voor ecologie en duurzaamheid. Het onconventionele ontwerp werd grotendeels gemaakt van natuurlijke, hergebruikte en locally sourced materialen. In plaats van een traditionele bouw in baksteen of beton, besloten Israëls en Faber het huis op te trekken in blokken stroleem, die zij samen met een team vrijwilligers zelf op de bouwplaats vervaardigden.

Milieubewust
Er zijn veel bijzondere details en experimentele technieken toegepast om de impact op het milieu te minimaliseren. Zoals gebruik van duurzame bouwmaterialen, geen aansluiting op het stadsriool door gebruik te maken van een composteur, opwekken van zonne-energie door PV-panelen op het dak, een watersysteem dat regenwater opvangt en zuivert, een vloeikas én beplanting op het dak, plaatsing van voorzetramen en isolatieluiken.  Materialen zijn zodanig gekozen dat schilderwerk veelal overbodig is.

Voor de toekomst behouden
Door het huis aan Hendrick de Keyser al bij leven te schenken heeft bewoonster Marijke Faber zeker gesteld dat dit bijzondere, milieubewuste huis voor de toekomst bewaard blijft, ook als studieobject voor architecten, studenten en geïnteresseerden in duurzaamheid. Eenmaal verworven panden blijven altijd in bezit van Hendrick de Keyser Monumenten.