FIEN (Federatie Industrieel Erfgoed Nederland) 2023

FIEN (Federatie Industrieel Erfgoed Nederland) 2023 gaat voor de tweede maal een prijs uitreiken voor particuliere initiatieven rond het behoud van industrieel erfgoed. Deze keer staat daarbij vooral de vraag centraal, in hoeverre dit behoud ook gepaard gaat met het behoud en de overdracht van kennis en vaardigheden die horen bij het object.

Bij veel industrieel erfgoed worden initiatieven ontplooid om de relevante kennis en vaardigheden in stand te houden en te delen met nieuwe mensen. Voor het behoud van industrieel erfgoed is dit buitengewoon belangrijk, omdat daardoor het object ook blijft ‘leven’. FIEN, als koepel van vrijwilligersorganisaties, kent aan dergelijke activiteiten grote waarde toe.

Eisen

FIEN roept mensen (en organisaties) die bij dergelijke projecten van kennisoverdracht betrokken zijn op om mee te dingen naar de prijs. Het project moet in de periode 1 januari 2019- 31 december 2023 zichtbare resultaten te zien hebben gegeven, en grotendeels gedragen zijn door vrijwilligers. Gegadigden worden opgeroepen zich vóór 15 september te melden bij de secretaris van FIEN, met een gedocumenteerde weergave van het project.

Een jury, bestaande uit Jan Reijnen, Geert de Weger en Rob Lureman zal vervolgens een aantal inzendingen selecteren voor een nader bezoek en gesprek, waarna ze een beslissing zal nemen. De prijs zal op een nader te bepalen tijdstip en plaats worden uitgereikt, zo mogelijk als onderdeel van een studiemiddag over het thema van de prijs.

De definitie van Industrieel erfgoed wordt als volgt omschreven:

  •  onroerend erfgoed als fabrieken, watertorens, sluizen, gemalen, vuurtorens, fabrieksschoorstenen, boortorens, stationsgebouwen, historische kranen, muurreclames ;
  • roerend erfgoed zoals stoomtreinen, trams en smalspoor en varend erfgoed.

Deze prijs is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Stichting Vrienden van BOEi, Stichting Beeldland en Erfgoedvereniging Heemschut.

Inzendingen voor deze FIEN Erfgoedprijs kunnen worden verzonden aan de secretaris van de Erfgoedprijs: Marcel Overbeek.