Foto: Roy Beusker

De Hollandsche Molen krijgt een recordbedrag van behoud en draagvlak molens.

Dinsdag 12 februari is op het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij ruim 79,4 miljoen euro verdeeld onder 77 culturele organisaties. Ook voor cultureel erfgoed was een deel bestemd. De Hollandsche Molen mocht een cheque ter waarde van € 472.259,- in ontvangst nemen.

Dit geld betreft de jaarlijkse bijdrage voor het behoud en bescherming van molens in Nederland en de opbrengst uit geoormerkt werven. Het bedrag wordt aangewend voor onderhoud en restauratie projecten van molens. Molens kunnen een projectaanvraag indienen bij het Molenfonds dat speciaal hiervoor door de vereniging in het leven is geroepen.  

Vorige week ontving de molenorganisatie al € 750.000,- uit trekking voor bijzondere projecten van de BankGiroLoterij voor haar project ‘Molenvrienden’. Dit bedrag wordt aangewend voor vergroting van het draagvlak van molens onder het publiek, openstelling van molens op Molendagen en educatieve projecten. ‘Het beleven en overdagen van cultuurhistorie en het ambacht van molenaar op de jeugd zijn onderdelen van het plan. We streven naar 100.000 molenvrienden.’ 

Nicole Bakker, directeur De Hollandsche Molen: ‘Fantastisch om deze bedragen te ontvangen, en te zien hoeveel mensen meespelen voor behoud en onderhoud van de molen. Hiermee wordt weer aangetoond welke betekenis dit nationale icoon voor veel mensen heeft, en hoe Nederland begaan is met het lot van molens.