Staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk bezocht Rijksmuseum Slot Loevestein

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Fleur Gräper-van Koolwijk bezocht op 16 mei samen met gedeputeerde van de Provincie Gelderland Peter Drenth het Rijksmuseum Slot Loevestein. Tijdens deze kennismaking gaf directeur Ed Dumrese een toelichting op de behaalde successen van de afgelopen jaren en de toekomstplannen.

Sinds 2021 is Slot Loevestein opgenomen in de Erfgoedwet en heeft het de UNESCO-Werelderfgoedstatus als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het museum zet zich als voormalige militaire vesting en staatsgevangenis in voor vrede, vrijheid en recht. Met wisseltentoonstellingen rondom actuele onderwerpen zoals vrijheid van meningsuiting en tolerantie, heeft Loevestein maatschappelijke relevantie weten te combineren met historisch erfgoed. Ook zijn er educatieve programma’s ontwikkeld en faciliteiten voor zakelijke activiteiten en evenementen gerealiseerd.

Slot Loevestein is gelegen in het prachtige natuurgebied Munnikenland, een iconisch cultuur- en rivierenlandschap in het Vestingsdriehoek tussen Gorinchem, Woudrichem en Zaltbommel. Het museum heeft het initiatief genomen om, in afstemming met betrokken partijen, het museum in samenhang met de omgeving te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een integraal Masterplan, waarin de museale ontwikkeling en gebiedsontwikkeling worden gecombineerd.

Masterplan

Dit Masterplan werd vandaag aangeboden aan staatssecretaris Gräper-van Koolwijk en gedeputeerde Drenth. De staatssecretaris reageerde enthousiast en benadrukte hoe erfgoed ons kan verbinden: ”Erfgoed gaat over wat als thuis voelt – je eigenwaarde en bewustzijn, gevormd door het landschap, de gebouwen, kunst en de omgeving. Niet alleen het slot zelf, maar alles hier omheen vertelt een verhaal.’’ Om deze ambitieuze plannen tot een succes te kunnen brengen, benadrukte ze het belang van elkaar ontmoeten en het nauw samenwerken van verschillende stakeholders, diciplines en overheidsorganisaties. Gedeputeerde Drenth voegde toe dat er meerdere kansen en uitdagingen in het gebied liggen, waarbij verschillende ministeries betrokken zijn. De provincie kan hier een coördinerende rol in vervullen.

Loevestein fungeert met dit plan als culturele motor en aanjager voor de ontwikkeling van het gebied. Het draagt bij aan de brede welvaart in het Rivierengebied en aan de verschillende beleidsdoelstellingen van de overheidsinstanties in de regio en daarbuiten. Voor deze ontwikkeling ziet Loevestein mogelijkheden in een verdere samenwerking binnen bijvoorbeeld de RegioDeal. In de komende fase zal Slot Loevestein het Masterplan presenteren aan het ministerie, de provincie en overige partners, belanghebbenden en omwonenden, waarna in goed overleg de verdere stappen richting realisatie kunnen worden gemaakt.