In maart 2024 wordt door Historisch Breda voor de dertiende keer de cursus ‘De historie van
Breda voor beginners’ gegeven. Het idee kwam indertijd van oud-cursusleider Henk
Mannaert, of eigenlijk van zijn taxichauffeur, om mensen die net in de stad zijn komen
wonen en zelfs rasechte Bredanaars die best wel meer wilden weten over hun
woonomgeving, gedurende een drietal lesavonden in te wijden in de geschiedenis van
Breda. Dat bleek vanaf de eerste cursusavond in 2015 een groot succes, want sindsdien zijn al bijna
500 cursisten in grote lijnen bijgepraat. Een groot deel daarvan heeft zelfs de vervolgcursus
bijgewoond.

In het historische leslokaal de Waalse Kerk vertellen Marcel en Gerald Dalinghaus op luchtige
wijze over de belangrijkste aspecten van de Bredase geschiedenis. In de eerste jaren deden zij
dat samen met Henk en de afgelopen jaren met Lisette van Miert. In het voorjaar zetten de
broers er met zijn tweeën de schouders onder. De cursisten willen graag weten waarom die
Nassaus zo belangrijk waren dat er zelfs een vaste expositie over hen te bezoeken is in het
Stedelijk Museum Breda. En hoe komt het dat de stad tot op heden nog steeds de menselijke
maat heeft in vergelijking met andere middelgrote steden? Wat vertellen allerlei gebouwen
over het stadsleven van toen? De cursusleiders praten niet alleen maar over het verleden,
maar leggen ook de verbindingen met het heden en zelfs al met de toekomst. Hoewel zij geen
historici zijn, kun je dat gerust aan hen overlaten.

Waar halen jullie de kennis vandaan?

“Door het lezen van de vele boeken die over de stad zijn verschenen, kom je al best veel te
weten. Gesprekken met derden en het maken van excursies voegen daar nog heel wat aan
toe. Daardoor word je constant aan het denken gezet of de informatie die je tot dan toe had
inderdaad ook de volledige en juiste is. Voor elke cursusronde zijn we dan ook maanden aan
het sleutelen en schaven aan het cursusmateriaal. Verder zijn wij betrokken bij diverse
historische verenigingen (zoals Breda en ommeland en Breda Nassaustad) en geven we zelf
regelmatig rondleidingen in de binnenstad en enkele monumentale gebouwen. Tenslotte
putten wij ook uit onze eigen ervaringen. We zijn midden in Breda geboren en getogen en dus
echte stadskinderen.”

Wat zijn de reacties van mensen die de cursus gevolgd hebben?

“Die zijn eigenlijk altijd heel positief. Niet alleen tevredenheid over de informatie die gegeven
is, maar vooral ook over de manier waarop wij het aanpakken: visueel materiaal, begrijpelijke
taal en diverse anekdotes. Het doet ons goed om later te constateren dat door onze cursus
verschillende mensen nog meer willen weten over de Bredase geschiedenis en dat we
regelmatig oud-cursisten als stadsgids op straat tegenkomen. Dat is waar we het uiteindelijk
voor doen: het overdragen van de historie van onze mooie stad.”

Als echte Nederlander wil je natuurlijk ook de vraag stellen: waar doen ze dat allemaal van?

“Een cursus bestaande uit drie avonden kost €55,- en daar krijg je als cursist heel veel voor!
Natuurlijk drie geanimeerde en interessante avonden, per avond een kopje koffie of thee, een
cursusmap met unieke pen en een getuigschrift. Enkele dagen na de cursus is het mogelijk om
met ons een stadswandeling te maken, waarbij de opgedane kennis in de praktijk ervaren kan
worden. Verder moeten wij als Historisch Breda ook gewoon zaalhuur betalen. Financieel
worden we er dus niet rijk van, maar het plezier dat we beleven tijdens de cursusavonden
maakt het dubbel en dwars waard!”

Kunnen belangstellenden zich nog opgeven voor de cursus in maart?

“Jazeker! Dat kan heel makkelijk door het inschrijfformulier op onze website
www.historischbreda.nl in te vullen. Maar ook door de aanmeldstrook in onze folder ingevuld
in de bus te doen bij de Waalse Kerk, Catharinastraat 83, komt de aanmelding bij ons terecht.
Hierna ontvang je via de mail snel de verdere informatie over de cursus ‘De historie van Breda
voor beginners’ op donderdag 7, 14 en 21 maart 2024.”

Nieuw van Historisch Breda is dat je ook iemand de cursus cadeau kunt doen. Gebruik
daarvoor ook het inschrijfformulier op de website en vul de gegevens in onder het kopje
Cadeaubon. Na betaling door de gulle gever ontvangt die van ons een mooie cadeaubon die
hij/zij zelf op een gewenst tijdstip kan schenken.
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 februari 2024