Verschillende historische gebouwen krijgen van de provincie Gelderland een financiële bijdrage voor restauratie. Het gaat om boerderij De Heuver in Gelselaar, boerderij de Welsker in de Heurne, Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk in Wilp, hervormde kerk in Haaften, Raadhuis Heerde, boerderij Oude Huys in Cortenoever, de Ontmoetingskerk in Zevenaar, het broederenklooster in Zutphen, de Witte Holevoet in Scherpenzeel, buitenplaats Reuvensweerd in Cortenoever en de Bergansius Kazerne in Ede. Het gaat in totaal om bijna 6 miljoen euro.

De erfgoedsubsidies komen uit de regeling Functioneel Erfgoed 2019. Gelderland is rijk aan monumenten en erfgoed. De provincie wil met deze subsidie helpen om de monumenten in stand te houden. Ook wil de provincie ervoor zorgen dat de monumenten niet leegstaan maar ook echt in gebruik blijven.

Herbestemming

Zo krijgt het Broederenklooster in Zutphen een herbestemming tot een Boetiekhotel met Grande Café. Dit rijksmonument krijgt hiermee na meerdere jaren leegstand weer een vitale functie. Ook worden delen van het gebouw opengesteld voor het publiek. Door de inzet van leerlingwerkplaatsen wordt het vakmanschap in de restauratiebouw bevorderd.

Het voormalige hotel De Witte Holevoet krijgt een nieuwe bestemming en wordt een tot woon-zorgcomplex. Daarmee staat het niet langer leeg. Ook de Bergansius kazerne in Ede krijgt een nieuwe bestemming: het wordt een wooncomplex. Daarnaast worden het gebouw en de tuin openbaar toegankelijk. Het Rijksmonument De Welsker in de Heurne krijgt na tien jaar leegstand en verval ook weer een nieuwe bestemming als onmoetingsplek voor de buurt, families en voor zakelijke bijeenkomsten.

Restauratie, renovatie en verduurzaming

Andere projecten krijgen een financiële bijdrage van de provincie om het gebouw op te knappen en/of om het monument te verduurzamen. Dat geldt voor Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk, de hervormde kerk in en het Raadhuis in Heerde. 

Meer geld voor erfgoed

Voor de subsidieregeling Functioneel Erfgoed 2019 is enorm veel belangstelling. In totaal zijn er bij de openstelling begin februari dit jaar 70 aanvragen voor de restauratie van monumenten ingediend en 25 aanvragen voor onderzoeksprojecten. Met het beschikbare budget van 13,5 miljoen euro konden niet alle aanvragen gehonoreerd worden. Provinciale Staten hebben daarom vlak voor de zomer besloten nog eens 13,1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen.

Foto: wikipedia