De gemeente Kerkrade zoekt een passende herbestemming voor het klooster Pannesheide. Dit Rijksmonument bestaande uit een kloosterkapel en –vleugel, behoorde tot de orde van de Broeders Fransicanen.

Na het vertrek van de Broeders is de kloostervleugel tot 2004 in gebruik geweest als congrescentrum, vanaf deze tijd is het object afwachtende op een herbestemming c.q. herontwikkeling.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. A.F. van der Velden, projectleider gemeente Kerkrade, email tvdvl@kerkrade.nl