Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober vindt het eerste Koude Oorlog Weekend plaats. Het is dan precies 60 jaar geleden dat de Koude Oorlog op haar hoogtepunt was tijdens de zogenaamde Cubacrisis. Door veel bijzondere locaties tegelijk open te stellen kunnen de verhalen van de Koude Oorlog op locatie worden verteld aan een breed publiek. Bekijk het programma op www.koudeoorlog.nl

De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede tussen de communistische en de kapitalistische wereld in de tweede helft van de 20e eeuw. Het kapitalistische westerse blok werd geleid door de Verenigde Staten. De communisten stonden voornamelijk onder leiding van de Sovjet-Unie (USSR), of waren verbonden met communistisch China. 

Herhaaldelijk deden zich tijdens de Koude Oorlog momenten voor waarbij de vrees rees dat plaatselijke conflicten en confrontaties konden escaleren tot een Derde Wereldoorlog, zoals de Koreaanse Oorlog die uitbrak in 1950, de Hongaarse Opstand in 1956 en tot slot de Cubacrisis in 1962. 

Het is ruim drie decennia geleden dat de Koude Oorlog tot een abrupt einde kwam. Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (1991) verdween ook de herinnering aan een tijdperk, dat voornamelijk in het teken stond van de constante dreiging van een alles omvattende nucleaire oorlog. Koude Oorlog weekend
In het weekend van 22-23 oktober zijn bijna 50 Koude Oorlog locaties open, zodat bezoekers kennis kunnen maken met bijzonder erfgoed uit een nijpende periode. Door het openstellen van locaties die normaal zijn gesloten voor publiek, wordt het verhaal van de Koude Oorlog verteld en wordt duidelijk welke maatregelen de overheid in de Koude Oorlog nam om de vijand in de gaten te houden en om de bevolking te beschermen. Atoomschuilkelders, commandoposten, luchtwachttorens, voormalige luchtmachbasissen en musea die een rol hebben gespeeld in de Koude Oorlog, zetten hun deuren wijd open tijdens dit unieke evenement. En een zendnetwerk van zendamateurs zorgt voor de verbinding tussen de diverse objecten en musea.

Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog
Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog en de talloze vrijwilligers die zich inzetten om Koude Oorlog erfgoed te behouden, namen in het voorjaar van 2021 initiatief voor dit unieke weekend. Hoewel de idee en initiatief van ver voor de Russische aanval op Oekraïne stammen, bevinden we ons ook nu in een periode in de geschiedenis waar het dreigingsniveau van een mondiaal conflict groter wordt.

Het evenement wordt ondersteund door Stichting Liniebreed Ondernemen, die staat voor het behoud, een kostendekkende maatschappelijk verantwoorde exploitatie, een sterke beweging en het behoud van verdedigingserfgoed in Nederland voor volgende generaties. Het Koude Oorlog weekend wordt tevens ondersteund door de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed.
www.erfgoedkoudeoorlog.nl/evenementen
www.koudeoorlog.nl