SONY DSC

Op 18 februari 2021 overleed drs Ubbo Hylkema, de markante grondlegger van ontwerp- en adviesbureau Hylkema Erfgoed. Voor de ontwikkeling van de erfgoedzorg in Nederland is Ubbo Hylkema van grote betekenis geweest. Hij bekleedde gedurende zijn lange carrière verschillende belangrijke functies op het gebied van monumenten en bouwkunst.

Van leraar geschiedenis tot prominent erfgoedexpert
Ubbo was historicus en begon zijn carrière als leraar geschiedenis en maatschappijleraar in Utrecht. Al snel bleek zijn liefde te liggen bij de bouwkunst en werd hij actief op het gebied van de monumentenzorg. Hij viel op en werd in 1979 aangesteld als directeur van de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Vervolgens bekleedde hij ook de functie van voorzitter van het college van bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Later was hij voorzitter van de commissie welstand en monumenten in Utrecht.

Hylkema Erfgoed
Na een positie als directeur van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans RCE) richtte hij in 1990 Hylkema Consultants op. Hij was de trekker van belangrijke projecten zoals de herontwikkeling van Kasteel Heemstede in Houten en Hotel Karel V en Paushuize in Utrecht. Hij was als partner/directeur tot 2014 een sturende kracht en inspirator voor het bureau, dat thans de naam Hylkema Erfgoed draagt.

Ubbo Hylkema – foto Ton van den Berg voor Ons Utrecht