‘Voor zowel het monument als voor de opdrachtgever is het belangrijk dat bouwkundige inspecties uniform en dus onderling vergelijkbaar worden opgesteld. Ook afspraken over de onderbouwing en inhoud van adviezen voor onderhoud en herstel zijn van groot belang. De nieuwe uitvoeringsrichtlijnen “Bouwkundig advies’ (URL 2001)” en “Gebouwinspecties’ (URL 2005)” maken ook in de monumentenzorg controleerbare eenduidigheid mogelijk’, aldus Ben Massop. Hij is een van de sprekers op de Informatiedag ‘Restauratie- en onderhoudsplannen die tellen’, op 21 mei aanstaande.

Op 21 mei verzorgt ERM, met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een themabijeenkomst over onder meer de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen, over het nieuwe subsidiestelsel dat de fiscale aftrek voor woonhuismonumenten vervangt en over de nieuwe restauratieregeling voor grote projecten. Afsluitend aan de informatiedag is het mogelijk om, nog voor de officiële opening, de gerestaureerde kazerne B van Fort Altena te bezoeken. Massop, onder meer betrokken bij de restauratie van kazerne B van Fort Altena, geeft aan dat goede planvorming essentieel is voor een afgewogen balans tussen verduurzaming van monumenten en behoud van cultuurhistorische waarden. ‘We moeten ervoor waken dat inferieure plannen gelegitimeerd gaan worden om maar over voldoende restauratie- en onderhoudsplannen te kunnen beschikken. Overheid en opdrachtgevers hebben belang bij doordachte instandhouding met oog voor goed gebruik of hergebruik, voor toegankelijkheid en voor kwaliteit in de monumentenzorg’, aldus Massop.

Effectief investeren in duurzaam erfgoed

Nieuwe uitvoeringsrichtlijnen en nieuwe financiële regelingen gaan bijdragen aan betere restauratie- en onderhoudsplannen. Zij zijn bestemd voor een goede planvorming, die essentieel is voor een afgewogen balans tussen verduurzaming van monumenten en behoud van cultuurhistorische waarden. Zij ondersteunen doordachte instandhouding met oog voor goed (her)gebruik, voor toegankelijkheid en voor kwaliteit in de monumentenzorg.

Stichting ERM verzorgt, met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op dinsdag 21 mei a.s. een informatiebijeenkomst over onder meer de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen ‘Bouwkundig advies’ (URL 2001) en ‘Gebouwinspecties’ (URL 2005), over het nieuwe subsidiestelsel dat de fiscale aftrek voor woonhuismonumenten vervangt en over de nieuwe restauratieregeling voor grote projecten.

Naast plenaire inleidingen is er een groot aanbod van verdiepende parallelsessies met veel praktijkvoorbeelden. Klik hier voor het programma. 
Deze informatiedag is bestemd voor monument-eigenaren, overheden, architecten, adviseurs, aannemers en andere professionals in de monumentenzorg.

Preview restauratie Kazerne B Fort Altena
Op deze dag is het mogelijk om, nog voor de officiële opening, de gerestaureerde kazerne B van Fort Altena te bezoeken. Het verdedigingswerk Fort Altena is in 1847 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Begin deze eeuw is Fort Altena door Defensie overgedragen aan Brabants Landschap. In 2005 zijn de eerste stappen gezet met het herstel van de walstructuur. Het is sindsdien beschikbaar voor vergaderingen en horeca. In 2011 is de restauratie van de C-kazerne en het torenfort gerealiseerd, in 2014 is de mobilisatieloods opgeknapt. In juni 2019 wordt de restauratie van Loods B afgerond.

Locatie en aanmelden
Dinsdag 21 mei 2019 – Fort Altena: Tol 8, 4251 PX Werkendam
U kunt zich hier aanmelden voor deze dag. Daarbij wordt u gevraagd een keuze te maken in de workshops en uw eventuele deelname aan een van beide rondleidingen aan te geven. Deelname aan deze informatiebijeenkomst is gratis.

Bereikbaarheid per auto
Klik hier voor een routebeschrijving.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Vanaf NS-station Utrecht Centraal of Breda met snelbus 401 of 400, richting bushalte Tol West, Sleeuwijk, daarna via de trap het viaduct op, dat grenst direct aan Fort Altena. Busrit duurt 25 minuten (Utrecht) of 35 minuten (Breda). Vertrek iedere 15 minuten.