(“We moeten nadenken over een vorm van solidariteit als we echt naar elkaar willen luisteren”)

Tijdens het jubileumseminar dat op maandag 11 november plaatsvindt bij Imagine IC zal de Canadese keynote spreker Leah Bassel in het middelpunt staan en haar inzichten delen rondom the Politics of Listening. Bassel is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Roehampton (UK) en auteur van het boek The Politics of Listening Possibilities and Challenges for Democratic Life. Ook is ze activiste en focust zich vanuit een kritische houding op wat het nou echt betekent om te luisteren naar de ander.

Luisteren als daad van solidariteit

Tijdens haar werkervaringen in de zogenaamde ‘Sensitive Urban Zones’ van Parijs (Frankrijk) werkte Bassel nauw samen met veel daklozen en migranten in genegeerde wijken in de stad. “Sensitive Urban Zones is een gecodeerde benaming vanuit de staat over groepen mensen die in deze wijken wonen. Een topdown narratief vanuit een bepaald perspectief. Maar in tegenstelling tot wat het stigma suggereerde was geen van de personen die ik tijdens mijn werkzaamheden daar ontmoette onverschillig over hun wijk. De mensen hadden een krachtige stem en gevoel voor gemeenschap, juist omdat ze boos of trots waren en omdat ze een enorme solidariteit toonde.” Ook merkte Bassel op dat er ingewikkelde banden bestaan met de gevestigde instituten (politie, scholen, gemeente, welzijnsinstanties) die om de mensen in de wijken heen staan. “Door ze te labelen als een mensen in een achterstands en probleemwijk en omdat ze vanuit een bepaalde lens door hun postcode werden bekeken en binnen de media representatie ontbrak werd dit een vast onderdeel van een ‘core’ identiteit.”

Na de rellen van Parijs (2005) en de dood van twee jonge tieners die wegrenden voor de politie, stond Bassel met een machteloos gevoel langs de zijlijn. Ze was boos, kreeg genoeg van de woede die ze in zich had en zette deze om in actie. “Na opnieuw een reeks vol rellen in 2011 organiseerde ik een symposium met journalisten over representatie in de media. Ik begon na te denken over de raciale vorm van geweld tegen vooral jonge mannen. Wat is er aan de hand als we deze verhalen vertellen, wie wordt er gehoord? Welke verhalen zijn mainstream? Is er sprake van politieke gelijkheid? Ze kwam tot het besef dat luisteren als een daad van solidariteit een gerichte uitkomst kan bieden. “We moeten nadenken over een vorm van solidariteit als we echt naar elkaar willen luisteren. Dominante groepen in een samenleving zijn geneigd om alleen dat kleine beetje op te pikken van de gemarginaliseerde stemmen. Ze horen alleen datgene wat past in hun eigen verhaal.”

Luisteren als democratische daad

Tijdens ons jubileumseminar zullen we dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Wat betekent luisteren als politieke oefening? De aandacht gaat tegenwoordig te veel uit naar het uiten van meerdere meningen en standpunten, maar te vaak blijkt de werking van luisteren onderbelicht.

De middag biedt daarom een verrassende verscheidenheid aan sprekers en workshops waarin je luistervaardigheden op de proef worden gesteld. (Workshops: Huisgeluid; Dialogue in armed conflict; Soundtrackcity; The Social Sorting Experiment; Roadburn Festival; Emotion Networking)

Achtergrond Imagine IC

Al 20 jaar werkt Imagine IC aan de ontwikkeling van ‘erfgoeddemocratie’. Omdat erfgoed vertelt wie we samen zijn, heeft iedereen daarin een stem. Het continue onderhandelingsproces van erfgoedvorming omvat uiteenlopende en zelfs contrasterende stemmen. “Vanuit óns centrum van Amsterdam en Nederland voegen we dingen en herinneringen toe aan de collecties van de stad en het land. Bovendien ontwikkelen we met steeds meer partners eigentijdse erfgoed methodologie. Omdat iedereen een stem heeft in de samenstelling van ons erfgoed en omdat dat vertelt wie wij samen zijn”, aldus Marlous Willemsen, directeur van Imagine IC.

Let’s Talk Listening

Datum: maandag 11 november, 09:30-16:30

Locatie: OBA Imagine IC, Bijlmerplein 393, Amsterdam Zuidoost

Tickets: 25 incl. lunch en workshops

https://imagineic.nl

https://www.facebook.com/ImagineIC/
https://www.instagram.com/imagine_ic/