Het bestuur van het Utrechts Monumentenfonds (UMF) heeft met architectuurhistoricus Lisette Breedveld een nieuwe directeur per 1 april a.s.  Zij volgt interim-directeur Jaap Reijnders op, waarbij het fonds de afgelopen maanden in goede handen was na het vertrek van Suzan te Brake.  Bestuursvoorzitter Pieter Siebinga roemt de expertise van Breedveld op het terrein van de instandhouding en verduurzaming van erfgoed die zij de afgelopen jaren o.a. bij Natuurmonumenten opdeed, en ziet in haar een bevlogen directeur met een groot hart voor de 100 Utrechtse monumenten en haar huurders. Het bestuur kijkt uit naar haar komst en feliciteert haar met deze benoeming.


Breedveld: “Ik heb een passie voor erfgoed. En de ingewikkelde opgaven waar het UMF voor staat met het toekomstbestendig houden van de monumenten, waarbij een goede balans moet zijn tussen het behoud, restauratie, verduurzaming en het gebruik van dit kostbare erfgoed, ga ik graag mee aan de slag. Ook zie ik uit naar de kennismaking met onze partners, huurders en donateurs. Een band die ik graag intensiveer.”

Als architectuurhistoricus was Lisette Breedveld met haar team de afgelopen jaren bij Natuurmonumenten verantwoordelijk voor de instandhouding, verduurzaming, restauratie en herbestemming van ruim 2500 bouwwerken en de positionering van Natuurmonumenten als erfgoedorganisatie. Daarvoor zette zij het jonge erfgoed van de gemeente Almere op de kaart en werkte als adviseur voor Stadsherstel Midden-Nederland.

Over het Utrechts Monumentenfonds

Het UMF is een maatschappelijke en toonaangevende professionele erfgoedorganisatie voor het monumentenbehoud in de stad Utrecht. Het UMF bezit ca. 100 panden die veelal in gebruik zijn als woning of bedrijfsruimte. Een deel van de portefeuille valt onder de sociale huurgrens,  en daarmee wordt het wonen in een monumentaal pand voor veel mensen mogelijk. Het UMF heeft geen winstoogmerk. Het UMF is mede afhankelijk van giften en donateurs en de vrijwillige inzet van velen, waaronder het bestuur.