Muren van Vredeskerkje in Bergen aan Zee ernstig aangetast

De bakstenen muren van het uit 1918 stammende Vredeskerkje in Bergen aan Zee zijn als gevolg van erosie ernstig aangetast. Door de zoute zeewind brokkelen de buitenlaag en de voegen steeds verder af. De kosten van het herstel bedragen circa 275.000 euro. Een substantieel deel van dat bedrag kan naar verwachting worden gedekt uit bijdragen van onder meer de provincie Noord-Holland, de Vriendenstichting, diverse fondsen en uit reeds ontvangen donaties. Een deze week gestarte sponsor- en publieksactie moet nog eens 90.000 euro opleveren.

Een kerkje voor allen

Het kerkje werd in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog gebouwd op initiatief van Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter, echtgenote van de burgemeester van Bergen. Zij noemde het ‘een kerkje voor allen, een Vredeskerkje’. Het is niet gekoppeld aan een geloofsovertuiging of kerkelijke gemeenschap. Het beheer is in handen van Stichting MAD (voorletters van de stichtster). Het enige Nederlandse kerkgebouw met een rieten dak ligt in een duinvallei aan de rand van Bergen aan Zee en wordt veel gebruikt voor onder meer culturele manifestaties, trouwerijen en uitvaarten.

Internationaal vermaarde muurpathologe

De Stichting MAD raadpleegde de internationaal vermaarde, door Monumentenwacht Noord-Holland aanbevolen muurpathologe dr. Josepha Kempl. Zij adviseerde om de stenen uit het buitenblad van de noord-, west en zuidzijde te vervangen door 14.300 nieuw te bakken exemplaren. Die moeten – net als de voegmortel – op basis van een specifieke receptuur bestand zijn tegen vocht en zout. Er is niet voor gebrúikte stenen gekozen omdat het praktisch onmogelijk blijkt om aan ruim 14.000 oude stenen van de juiste kwaliteit, kleur, hardheid en afmetingen te komen.

Tekeningen Eric Coolen

Bedrijven en particulieren kunnen symbolisch hun steentje bijdragen aan de restauratie (20 euro per steen). De bekende tekenaar Eric Coolen maakte exclusief voor Stichting MAD belangeloos een dag- en een nachttekening van het Vredeskerkje. Bij afname van minimaal 25 stenen (500 euro) krijgt men één gesigneerde versie cadeau en bij afname vanaf 50 stenen (1000 euro) beide versies. Uiteraard zijn kleinere en grotere bedragen ook welkom. Donaties worden in dank ontvangen NL10 RABO 0189 4786 08 t.n.v. Restauratiefonds MAD. Ook via https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=VAv8ticMQzKITkmrC91P3w

Adriaan van Dis: geloof in schoonheid

Voorzitter Martijn Höfelt van Stichting MAD verwacht veel van wat hij een steengoede actie noemt: ‘Niet alleen in ons dorp, maar ook daarbuiten is het Vredeskerkje bij velen bekend. Mede vanwege de bijzondere ontstaansgeschiedenis en ook omdat je het bij binnenkomst van Bergen aan Zee prachtig in een duinvallei ziet liggen. Het is een gewaardeerd monument waar veel mensen zich op de een of andere manier betrokken bij voelen.’ Eén van hen is de in Bergen aan Zee opgegroeide schrijver Adriaan van Dis. Hij steunt de restauratieactie ten volle: ‘Geloof in schoonheid en goedheid. Doneer voor het Vredeskerkje.’