D: Donderdag 5 september 2019
T: 14:15 – 18.00 uur, inloop vanaf 13:45
L: Stadscafé De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort


Save the date: NMo NU 12 Overheid en professionele erfgoedeigenaren


De Rijksoverheid stimuleert professioneel erfgoedeigenaarschap. Als professionele erfgoedeigenaar wordt er veel van u gevraagd, maar geniet u bijvoorbeeld ook van voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie. Deze Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (Sim) zal in 2020 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Ministerie van OCW uitvoerig worden geëvalueerd.
In aanloop naar die evaluatie is het nu een goed moment om met het veld en professionele erfgoedeigenaren in gesprek te gaan over de toekomst van het beleid gericht op professionele erfgoedeigenaren. Uw input is daarbij van groot belang. Daarom heeft de Nationale Monumentenorganisatie besloten om een bijzondere NMo NU bijeenkomst te organiseren waarin een actieve rol voor u als deelnemer is weggelegd. Na een inleidende presentatie zult u deelnemen aan één van de vier rondetafelgesprekken. Hierin gaat u samen met andere deelnemers dieper in op uw ideeën over wat de Rijksoverheid kan doen om professioneel eigenaarschap te stimuleren en dat zo goed mogelijk te equiperen. Inspirerende en deskundige gespreksleiders uit het erfgoedveld zullen deze rondetafelgesprekken leiden.


Inleiding door Leonard de Wit, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Goed van vertrouwen. Hoe kunnen overheden en professionele erfgoedeigenaren elkaar versterken?


Rondetafelgesprekken
1 – Financieringssystematiek voor professionele erfgoedeigenaren: Hoe ziet een doelmatige en efficiënte financiering er in de toekomst uit en wat is daarin de rol van de overheid?
2 – Plichten, behoeftes en wensen: Hoeveel vrijheid geeft de overheid aan professionele erfgoedeigenaren en waarvoor?
3 – Kwaliteitsborging instandhouding: Met welke kennisinfrastructuur zijn professionele erfgoedeigenaren geholpen en wat dragen ze daar zelf aan bij?
4 – Adeldom verplicht: Wat doen professionele erfgoedeigenaren voor de publieke zaak en hoe ziet een vruchtbare samenwerking met de overheid eruit?


Alvast aanmelden?
Graag verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@nationalemonumentenorganisatie.nl.