Tijdens het Oogstfeest op 3 oktober van de Boerderijenstichting Noord-Holland, nam Peter van Zutphen het Restauratiefonds Compliment via een videoboodschap in ontvangst van Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds. Hij krijgt het Compliment voor zijn unieke bijdrage aan het behoud van monumenten en stolpen in het bijzonder.  

Al jarenlang werkt het Restauratiefonds samen met Boerderijenstichting Noord-Holland aan springlevende monumentale boerderijen en stolpen. Peter van Zutphen vervult daarin een belangrijke rol. Zijn motto ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ heeft ervoor gezorgd dat er een speciale groep binnen de Monumenten Community werd opgericht voor eigenaren en liefhebbers van stolpen. Hij heeft zijn visie dat stolpeigenaren de rentmeesters zijn van dit bijzondere erfgoed en daarom gevoed moeten worden met kennis en inspiratie, op deze manier vormgegeven. In de community wisselen eigenaren kennis en ervaringen met elkaar uit om zo nog beter in staat te zijn om hun stolp in stand te houden en klaar te maken voor de toekomst.

“Gedreven en verbindende mensen zoals Peter van Zutphen zijn erg belangrijk voor het springlevend maken en houden van monumenten. Zijn inzet voor de stolpen die het Noord-Hollands landschap zo kenmerken is inspirerend en van belang voor het behoud van deze bijzondere panden”, aldus Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds

Net als religieus erfgoed heeft het behoud van agrarisch erfgoed extra aandacht nodig vanwege onder meer leegstand en het wegvallen van functies. Agrarisch erfgoed is heel bepalend voor de identiteit en leefbaarheid van het platteland.

Onder leiding van Peter van Zutphen heeft Boerderijenstichting Noord-Holland, net als vele andere boerderijenstichtingen, agrarisch erfgoed op de kaart gezet. Een mooi voorbeeld hiervan is de bovengenoemde Stolpen Community, de vierkantdelers. Met het Compliment aan Peter wil het Restauratiefonds het belang van het behoud van agrarisch erfgoed extra onderstrepen en waardering voor Peter’s inzet uitspreken.

Het Nationaal Restauratiefonds reikt het compliment jaarlijks uit aan initiatiefrijke mensen, die een impactvolle bijdrage leveren aan het in standhouden van monumenten. In 2020 bestaat het Restauratiefonds 35 jaar en daarom reikt het Restauratiefonds in dit kroonjaar een aantal extra complimenten uit aan personen of organisaties die in de afgelopen jaren van grote betekenis zijn geweest voor het streven naar springlevende monumenten.

Over het Nationaal Restauratiefonds

Springlevende monumenten!
Elk monument vertelt een verhaal. Het geeft een gezicht aan een buurt, plaats of regio en maakt onze omgeving extra aantrekkelijk. Daarom wil het Restauratiefonds deze bijzondere gebouwen behouden. Daar maken we ons elke dag weer sterk voor.

Verstand van financieren
Dat doen we met een goede financiële ondersteuning vanuit verschillende fondsen. Want zonder geld zijn monumenten niet te behouden. Dus helpen we eigenaren met een financiering voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. En we delen onze kennis.

Hart voor monumenten
Onze organisatie heeft geen winstoogmerk, maar gaat voor springlevende monumenten met maatschappelijke impact. Dat doen we al vanaf onze oprichting in 1985. Elke euro zetten we optimaal in. Daarvoor staan onze betrokken professionals dagelijks in contact met monumentbezitters, overheden en maatschappelijke fondsen. Zo werken we samen aan een effectief en succesvol monumentenbeleid. Op die manier geniet iedereen nog lang van ons prachtige erfgoed.