Schakel & Schrale heeft van de gemeente Maastricht opdracht ontvangen voor de restauratie en het onderhoud van de historische vestingwerken op diverse plekken in de stad. De vestingwerken bestaan uit onderdelen van de middeleeuwse eerste en tweede stadsomwalling en uit de tussen de zeventiende en begin negentiende eeuw gerealiseerde buitenwerken. De werkzaamheden nemen circa vier jaar in beslag.

De restauratie en onderhoudswerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het herstel van mergel en baksteen metsel- en voegwerk. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het behoud van waardevolle beplantingen en aanwezige diersoorten zoals de muurhagedis.

Restauratie volgen op de website

Om belangstellenden te betrekken bij de restauratie van de historisch waardevolle vestingwerken heeft Schakel & Schrale Maastricht een website ontwikkeld. Projectleider Robert Houben: ‘De restauratie van deze historische vestingwerken is voor ons zeer eervol en we vinden het leuk dat op een creatieve manier onder de aandacht te brengen. Op de website zijn drie routes terug te vinden, die bezoekers voeren langs de verschillende vestingwerken waar we aan het werk zijn. Over de ambachtelijke restauratiewerkzaamheden is op de website achtergrondinformatie te lezen. Deze informatie breiden we uit naarmate de onderhoudswerkzaamheden vorderen.’ 

De website gaat zaterdag 25 september live tijdens de officiële opening van het vernieuwde Vestingmuseum Maastricht in de Helpoort en is te bezoeken via www.restauratievestingwerkenmaastricht.nl

Nadere informatie Schakel & Schrale Maastricht, Marjolein Burgers, marjolein.burgers@bam.com