In de tuin van het Nijmeegse Museum Kam zijn tijdens een archeologische opgraving sporen gevonden van een Romeinse begraafplaats uit 10-70 na Chr. Ook zijn er sporen gevonden van de militaire stad rond het kamp van het 10e legioen uit 71-105 na Chr. Dit legioen opgericht door Julius Caesar is de bekendste militaire basiseenheid in het Romeinse leger van Nederland. De opgraving is uitgevoerd door archeologisch adviesbureau RAAP in opdracht van provincie Gelderland.

Renovatie museum Kam

De archeologische opgraving is nodig vanwege de renovatie van het museumgebouw. Provincie Gelderland, sinds 1987 eigenaar van het gebouw, laat het museum renoveren. Hierbij wordt het bestaande gebouw aangepast aan de duurzame eisen van deze tijd. Daarnaast wordt een nieuw entreegebouw opgetrokken en wordt de tuin opnieuw ingericht. Vanwege belangrijke Romeinse sporen en vondsten in de bodem maakt het museumterrein deel uit van de archeologische bufferzone die hoort bij de nominatie voor UNESCO werelderfgoed van de Limes op de Hunerberg.

Onverwachte rijkgevulde grafkuilen

Sinds 1883 is bekend dat op het terrein van het huidige museum een Romeins grafveld lag. Toen de oprichter van het museum, Gerard Kam, het stuk grond in 1904 kocht, liet hij de bodem systematisch doorgraven en voegde de inhoud van de graven toe aan zijn verzameling. De verrassing was dan ook groot toen bleek dat in de voortuin van Museum Kam nog niet alles was opgegraven en vijf intacte Romeinse graven werden gevonden. In een van de grafkuilen stonden maar liefst 12 stukken aardewerk, waarvan de grootste pot is gebruikt als urn. De rest van de inventaris bestond uit een olielamp, drie borden, twee bakjes, drie kruiken en twee bekers. “De vondsten zijn, misschien wel boven verwachting, interessant. Ze vormen een welkome aanvulling op ons beeld van Romeins Nijmegen in het algemeen en op dat van het grafveld op de Hunerberg en de canabae legionis in het bijzonder.” Erik Verhelst, senior projectleider RAAP archeologisch adviesbureau.

Een godenbeeldje in een militaire stad

De recente opgravingen hebben ook talrijke bewoningssporen en vondsten opgeleverd van een militaire stad, die hoorde bij het kamp van het Legio X Gemina, het 10e legioen van Julius Caesar. Er zijn onder andere sporen gevonden van een langgerekt gebouw, dat opgetrokken was van hout en leem. Een extra bijzondere vondst, die waarschijnlijk uit de tijd van het tiende legioen stamt, is een bronzen kopje van een godenbeeldje. Het gaat om een inheemse god die door de Romeinen gelijkgesteld werd aan Mercurius, de god van de handel en het reizen. Voorstellingen van dergelijke Romeinse interpretaties van inheemse goden zijn uiterst zeldzaam. Alle vondsten van de opgraving worden in de komende tijd onderzocht en zijn nog niet tentoongesteld.