Stadsherstel Den Haag zet monumentale bezit in om te vergroenen

Stadsherstel Den Haag zet haar monumentale bezit in om de stad te vergroenen! Als eerste monumentenbeheerder in Nederland bevordert zij, met hulp van het Dinamo Fonds en het Cultuurfonds, de natuur in de Haagse binnenstad.

Stadsherstel Den Haag bezit ruim vijftig monumenten en historische panden in de Haagse binnenstad. Naast haar doorlopende taak om deze panden te restaureren en beheren, neemt zij een volgende stap in maatschappelijk beheer door panden te vergroenen. Het project start met het inventariseren van mogelijkheden per pand, bv. het creëren van nestgelegenheid voor vogels of vleermuizen, het verwijderen van tegels om grondwaterinfiltratie te bevorderen en bodemleven te stimuleren. Met hetzelfde doel wordt bezien of hemelwaterafvoeren kunnen worden afgekoppeld van het riool om de verhitting van de stad tegen te gaan.

In de gebieden ten noorden en westen van Den Haag bevinden zich grote natuurgebieden die vallen onder de bescherming van Natuur Netwerk Nederland. In de stad zelf zijn veel parken, tuinen, begraafplaatsen en waterwegen waar de natuur haar kansen pakt. Door haar bezit groen in te richten, creëert Stadsherstel Den Haag in de versteende binnenstad groene stapstenen tussen al deze gebieden.

Lees ook: Stadsherstel Den Haag ontving in maart €125.000,- van de Vriendenloterij.

Directeur Lilian Kusters: “Naast duurzaamheidsmaatregelen in onze panden, willen we met dit project een voorbeeld stellen dat er méér kan. Met deze ecologische quickwins helpen we plant en dier een extra plekje in de stad te vinden. De monumentale waarden blijven uiteraard voorop staan.” Het project past binnen de ESG-doelstellingen (‘Environmental, social and corporate governance’) van Stadsherstel Den Haag. Tegelijkertijd streeft Stadsherstel Den Haag naar ‘quick wins’; zij kijkt doelbewust hoe zij met een minimale investering in geld en mankracht snelle ecologische winst kan behalen.

Stadsherstel Den Haag pakt het project in fases aan om met een minimale investering in geld en mankracht toch snelle ecologische winst te behalen. In 2024 zal zij samen met een ecoloog van Eelerwoude haar locaties beoordelen op geschiktheid. In de daaropvolgende periode zal zij maatregelen doorvoeren en daarna de effecten bestuderen. Experts van natuurverenigingen worden betrokken; door middel van bijeenkomsten deelt Stadsherstel Den Haag haar resultaten met het werkveld.

Stadsherstel Den Haag dankt haar partners in dit project, het Keg-Thate Fonds en het Elisabeth Fonds, beide onderdeel van het Cultuurfonds, alsmede het Dinamo Fonds. Zonder hun onmisbare bijdragen zouden deze ecologische verbeteringen onmogelijk zijn.