subsidieregeling groot onderhoud aan dak van agrarisch rijksmonument weer open

Op 1 februari ging de subsidieregeling voor groot onderhoud aan het dak van een agrarisch rijksmonument weer open. Deze regeling is onderdeel van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013.

Gaat het om een boerderij of bollenschuur die is aangemerkt als rijksmonument en is het dak of een deel hiervan in slechte staat, dan kan hiervoor subsidie worden aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Dit geldt ook voor een bijgebouw dat onderdeel uitmaakt van het rijksmonument.

Met deze subsidiemogelijkheid kan via een eenvoudige procedure tot 50% subsidie worden aangevraagd voor het herstel van het dak.

Subsidie kan worden aangevraagd van 1 februari 2024 tot 1 september 2024. Maar let op! Voor dit onderdeel van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 geldt: op = op. Dus wees er snel bij.

Voor de subsidievoorwaarden en de wijze van aanvragen verwijzen wij u naar onze website: https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/groot-onderhoud-daken-agrarische-rijksmonumenten/