8 zuilen in de Amsterdamse Nieuwe Kerk

Onlangs is er een onderzoek gestart naar 8 zuilen in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Deze zuilen, in het hart van de kerk, zijn bij de grote restauratie van de vorige eeuw ongemoeid gelaten en dienen alsnog een nieuwe fundering te krijgen. Voor dit restauratieproject is €2,5 miljoen nodig. Vandaag start De Nieuwe Kerk daarom een campagne met een oproep aan iedereen die het monumentale pand een warm hart toedraagt.

De andere 133 zuilen van de grote gotische kerk kregen tussen 1959 en 1980 reeds een stevig betonnen fundament. Naast het bouwtechnisch onderzoek vindt archeologisch onderzoek plaats, dat uitgevoerd wordt door archeologen van Monumenten & Archeologie van de gemeente Amsterdam. De Nieuwe Kerk verwacht voor de bouwvak met de eerste bevindingen naar buiten te kunnen komen.

Proefonderzoek

De start is een voorbereidend proefonderzoek aan de voet van vier van deze 8 zuilen, in de periode mei tot en met juli 2023. Een rapport daarover met de eerste resultaten wordt verwacht voor de bouwvak. 
Het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam zal in een later stadium zich onder andere richten op fysisch antropologisch onderzoek van aanwezige skeletten. Op basis van bronnenonderzoek en de ervaring van de archeologen kunnen in dit deel van de kerk, ondanks ruimingen in het verleden, nog resten van eeuwenoude menselijke begravingen liggen. Vanaf 25 mei worden archeologisch proefsleuven gegraven die hier meer duidelijkheid over gaan geven. Tijdens dit onderzoek zal er zeker gelegenheid zijn voor publiek om mee te kijken. 

Publiekscampagne ‘doneer voor de zuilen, een fundament voor de toekomst’

Met dit voorbereidend onderzoek en de noodzakelijke restauratie zijn veel kosten gemoeid. De Nieuwe Kerk start daarom vanaf 10 mei een tweeledige publiekscampagne. Enerzijds om publiek verslag te doen van het project, anderzijds om fondsen te werven. Dit om de financiering voor dit project rond te krijgen. De Protestantse Kerk Amsterdam steunt als formele eigenaar van de kerk natuurlijk ook van harte deze actie.

Voor 1 januari 2024 maakt De Nieuwe Kerk bekend of én wanneer de kerk voor een korte periode noodzakelijkerwijs gesloten zal zijn in verband met de restauratie.
Het streven is de kerk bij het 750-jarig bestaan van Amsterdam in 2025 in volle glorie te kunnen presenteren.