Vanaf 1 maart tot en met 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie de woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in het voorgaande jaar. Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019. Kosten die gemaakt worden in 2020 kunnen meegenomen worden in de subsidieaanvraag van volgend jaar.

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Aanvragen kan vanaf 1 maart tot en met 30 april. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.       

Op onze website (www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten leest u over de regeling en hoe u de subsidie aanvraagt. Woonhuiseigenaren vinden onder het kopje publicaties ook een aantal middelen die zij kunnen gebruiken bij het aanvragen van de subsidie. Ook kunnen woonhuiseigenaren zich hier inschrijven voor een nieuwsbrief over de regeling. 

FOTO: Wielewaalflat, Groningen. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.