boerderijtje op de Eng wordt bedreigd

Welke bezoeker van de Eng kent het niet, dat mooie witte boerderijtje aan de Dolderstraat 51? Het laatste oorspronkelijke boerderijtje op de Eng wordt bedreigd. De andere zijn hun karakter verloren door moderne aanpassingen of zelfs vervangen door nieuwbouw. Dat laatste dreigt ook voor deze boerderij: het staat te koop en in de verkoopadvertentie staat: ‘Nieuwbouw behoort ook tot de mogelijkheden, zodat u geheel naar uw eigen wensen uw droomhuis kunt realiseren’. Op 26 mei kunnen belangstellende hun bod uitbrengen.

De Stichting Wageningse Eng (SWE) maakt zich zorgen over de mogelijke aantasting van deze iconische plek op de Eng. Voorzitter Ciska van der Genugten: ‘Dit is de laatste karakteristieke eenvoudige boerderij met compleet erf op de Eng dat nog niet verworden is tot een soort van villa met bijbehorende tuin. Het heeft zijn oorspronkelijke agrarische karakter nog, met een boomgaardrestant, grasland en moestuinen er omheen.’ Desgevraagd laat de gemeente weten: ‘Volgens het wettelijk kader is herbouw inderdaad mogelijk volgens het bestemmingsplan. Zolang er binnen de grenzen van het bestemmingsplan wordt gebouwd, is het toegestaan.’

Karakter

Het oorspronkelijke agrarische karakter van de Eng wordt steeds meer aangetast door allerlei veranderingen op de Eng. Daarom is in 2020, op initiatief van de Gemeente Wageningen, een visie voor de Wageningse Eng opgesteld. Daarin staat dat de Eng een van de laatste resten vormt van uitgestrekte dorpsakkers aan de zuidwestrand van de Veluwe. Als kernkwaliteit van de Eng wordt benoemd het waardevolle en unieke landschap met haar cultuurhistorische en ecologische waarden; de Eng wordt daarom ook wel de Tuin van Wageningen genoemd. Deze kernkwaliteiten zouden behouden en waar mogelijk versterkt moeten worden.

Sloop

Mogelijke sloop en nieuwbouw van Dolderstraat 51 (foto, copyright Historische Vereniging Oud Wageningen) tast volgens de SWE die kernkwaliteiten aan, maar omdat het bestemmingsplan door de Gemeente nog niet in overeenstemming is gebracht met de visie is sloop vooralsnog mogelijk. Daarom heeft de SWE de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor de Bierboom vanwege zijn karakter en karakteristieke ligging. In deze aanvraag wordt de SWE gesteund door het Netwerk Erfgoed Wageningen, waarin onder andere Heemschut, de Historische Vereniging Oud Wageningen, Mooi Wageningen en andere erfgoedorganisaties verenigd zijn.

Uit een eerste verkenning van bouwhistoricus Bart van Aller blijkt dat het boerderijtje, dat de Bierboom heet, een interessante bouwgeschiedenis kent. Het pand heeft architectuurhistorische waarde als een voorbeeld van traditioneel-ambachtelijke architectuur van begin 20e eeuw. Ook in bouwmassa en detaillering is het object goed bewaard gebleven.

Cultuurhistorisch

Het object heeft cultuurhistorisch waarden vanwege de prominente ligging in het landschap, de ontwikkelingsgeschiedenis binnen de oude voormalige landbouwenclave De Wageningse Eng en de voormalige agrarische bedrijfsvoering in deze streek. Naast de historische waarden is het complex beeldbepalend voor het landschap van de Wageningse Eng en is De Bierboom tevens een van de laatste agrarische gebouwen uit het begin van de 20e eeuw in de Wageningse Eng.

Arno Boon, penningmeester van de SWE: ‘Er zijn op de Eng al zo veel gebouwen en vervangen door nieuwbouw. Ik denk, op basis van mijn professionele expertise als het gaat om restaureren en herbestemmen, dat behoud beslist mogelijk is.’

De Bierboom is een gebouw dat typeert waar de Eng voor staat; een kleinschalig agrarisch landschap met agrarische bebouwing. Het is bovendien beeldbepalend, zelfs iconisch, aan de belangrijkste toegang tot de Eng en staat voor alles wat de Eng was en kan zijn. Opvallend was dat tijdens de kijkdagen heel veel kijkers zeiden:

,,Als het ons lukt om in dat boerderijtje te wonen dan zou dat de mooiste plek in Wageningen zijn”. Laten we hopen dat het lukt om dat mooie boerderijtje op deze mooie plek te behouden.