De Raad van Toezicht van Museum Het Schip heeft per 1 januari 2023 Ellen Wilbrink (1967) benoemd tot directeur, tevens lid van de Raad van Bestuur, van Museum Het Schip.

Ellen Wilbrink (historica) is tot die datum werkzaam als directeur van de Turing Foundation. Zij heeft een lange carrière achter de rug in de culturele sector, onder meer bij het Rijksmuseum en Erfgoedvereniging Heemschut. Ellen Wilbrink neemt in de loop van volgend jaar de verantwoordelijkheden over van de huidige directie van Museum Het Schip. De directie, bestaande uit Alice Roegholt en Josee Roël, heeft in de afgelopen jaren de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Tussen 1 januari en 1 juli 2023 is een zorgvuldige overgangsperiode afgesproken.

Na een eerste overdrachtsperiode neemt Josee Roël per 1 februari 2023 afscheid van het Museum. Gerard Anderiesen (voorzitter Raad van Toezicht): “Josee Roël heeft als directeur bij het Museum de afgelopen vijf jaar een belangrijke bijdrage geleverd om het museum in financieel en organisatorisch opzicht te versterken. We zijn haar daar zeer erkentelijk voor.”

De directieverantwoordelijkheid van Alice Roegholt wordt per 1 juli 2023 overgedragen. Gerard Anderiesen: “Alice Roegholt heeft, samen met Ton Heydra, een zeer belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het museum en de verdere uitbouw”. Het museum blijft gebruik maken van hun inhoudelijke kennis en inspiratie om in de komende jaren de positie van het museum verder uit te bouwen. Alice en Ellen maken, in overleg met de Raad van Toezicht, in de periode tot 1 juli 2023 afspraken over hoe daaraan het beste vorm gegeven kan worden.

De Raad van Toezicht is zeer tevreden met de komst van Ellen Wilbrink en de afspraken met Alice en Josee. Daardoor is de continuïteit van het museum gewaarborgd en kan het verder uitgroeien tot de plek waar iedereen kennis kan nemen van de bijzondere geschiedenis van de Amsterdamse School en de volkshuisvesting.

Foto: Van links naar rechts: Iljan van Hardevelt (RvT), Alice Roegholt (directeur), Gerard Anderiesen (vz RvT), Ellen Wilbrink (foto door Josee Roël)