Per december 2021 wordt Fred van Trigt, burgemeester van Zoeterwoude, voorzitter van het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Frans Buijserd, die tot eind 2019 burgemeester van Nieuwkoop was en in die rol ook veel heeft betekend als voorzitter van het Platform.
In de tussenliggende jaren nam Marielle Hendriks, directeur-bestuurder van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, de functie waar en zette daarbij in het bijzonder in op het versterken van kennisdeling en het vergroten van het netwerk.

Fred van Trigt is sinds ruim een jaar burgemeester van Zoeterwoude en was daarvoor wethouder in Hillegom voor het CDA. Fred van Trigt: “Ons religieus erfgoed is historisch gezien van groot belang. Daarnaast is het vaak ook beeldbepalend. Ik ga mij er met veel enthousiasme voor inzetten om deze twee in goede harmonie een toekomst te geven.“ 

De leden van het Platform verwachten dat Van Trigt, dankzij zijn veelzijdige bestuurservaring en zijn betrokken inzet bij dit thema, veel voor de zichtbaarheid van het platform zal kunnen betekenen. Vanwege zijn enthousiasme zien zij in hem bovendien een goede pleitbezorger voor het vele religieuze erfgoed dat de provincie Zuid-Holland rijk is. 
 
Over het Platform 
Het Platform Religieus Erfgoed Zuid-Holland is in 2008 opgericht ten behoeve van kennisdeling op het gebied van roerend, onroerend en immaterieel erfgoed. Platformleden informeren en adviseren elkaar op erfgoedthema’s als restauratie, herbestemming en het ontwikkelen van een kerkenvisie. Met als doel om het religieus erfgoed, ondanks de dreigende sluiting van kerkelijke gebouwen, met eventueel een andere bestemming, voor het nageslacht te behouden. Daarnaast worden er incidenteel activiteiten ondernomen, zoals de informatiemiddag Joods Erfgoed: leven in de Mediene op 25 november jl. in samenwerking met het Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam.  
 
Leden 
Stichting APNA, Stichting Behoud kerkelijke gebouwen Randstad en Utrecht, Stichting Loods24 en Joods Kindermonument, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer binnen de PKN, Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland, Stichting Oude Hollandse Kerken, Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken, Catharijneconvent, Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten en de Provincie Zuid-Holland.