De Jacobskerk in Winterswijk en boerderij Groot Hell in Putten krijgen van de provincie Gelderland een financiële bijdrage voor restauratie. Het gaat in totaal om ongeveer 1,3 miljoen euro. De provincie wil met deze subsidie helpen om de monumenten in stand te houden en er daarnaast voor zorgen dat ze niet leegstaan maar ook echt in gebruik blijven.

De Jacobskerk in Winterswijk krijgt van de provincie 430.000 euro om de toren op te knappen. Rondom de restauratie komt een onderwijsprogramma voor basisschoolleerlingen om ze kennis te laten maken met het ambacht steenhouwen, waarvoor een speciale steiger wordt gebouwd. Het gebouw zelf is in nog gebruik als kerk. Daarnaast zijn er rondleidingen en kunnen mensen de toren beklimmen. In totaal kost de restauratie 724.000 euro.

Boerderij uit 1603

Boerderij Groot Hell in Putten krijgt een subsidie van 860.000 euro. Groot Hell is een rijksmonument dat onder andere bestaat uit een boerderij uit 1603 met een bakhuis en twee schaapskooien. De hoeve ligt op de plek waar vroeger een jachtslot lag van de graven van Gelre. De boerderij en de omliggende gebouwen worden gerestaureerd en krijgen een nieuwe bestemming. Zo komen er een bed en breakfast en een winkel, een paardenpension en een ruimte voor exposities. 

Verbeteren toegankelijkheid

De erfgoedsubsidies voor de Jacobskerk en Boerderij Groot Hell komen uit de subsidieregeling Functioneel Erfgoed 2019. Gelderland is rijk aan monumenten en erfgoed. Provincie Gelderland vindt het belangrijk dat ons erfgoed toegankelijk is voor alle inwoners van Gelderland. De subsidie is bedoeld voor restauratie eventueel in combinatie met verduurzamingen het verbeteren van de toegankelijkheid. Er is ook geld voor het uitvoeren van onderzoek hiernaar.

Meer geld voor erfgoed

Voor de subsidieregeling Functioneel Erfgoed 2019 is enorm veel belangstelling. In totaal zijn er bij de openstelling begin februari dit jaar 70 aanvragen voor de restauratie van monumenten ingediend en 25 aanvragen voor onderzoeksprojecten. Provinciale Staten hebben daarom vlak voor de zomer besloten extra geld beschikbaar te stellen. Tot nu toe hebben 29 projecten en 18 onderzoeken geld gekregen voor in totaal 13,5 miljoen euro.