De Keizershof

Zes historische gebouwen krijgen van Provincie Gelderland een financiële bijdrage voor restauratie. Het gaat om het stadhuis van de gemeente Doesburg, de kerk in Nederhemert-Zuid, het landgoed Middachten in De Steeg, boerderij Keizershof in Voorst, Berkel Rijkenhage in Zutpen en het Kabinet der Landbouwvoertuigen in Wageningen. In totaal gaat het om 2,7 miljoen euro.

De provincie wil met deze subsidie helpen om de monumenten in stand te houden en er daarnaast voor zorgen dat ze niet leegstaan maar ook echt in gebruik blijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Kabinet der Landbouwvoertuigen op de Duivenaal in Wageningen. Dat krijgt 240.000 euro subsidie. De Landbouwhogeschool gebruikte het monument uit 1880 voor de ontwikkeling van landbouwvoertuigen. De restauratie zorgt ervoor dat het gebouw geschikt is om te gebruiken als trainingszaal voor groepen. Daarnaast komt er ook een woning in. Het geld is ook bedoeld om het gebouw te verduurzamen.

Boerderij weer in gebruik

Ook Boerderij de Keizershof in Voorst staat nu nog leeg. De restauratie moet ervoor zorgen dat De Keizershof ook weer echt een boerderij in bedrijf wordt. Daarnaast komen er een kantoor en een woonhuis. De kosten bedragen 284.237 euro.

Verduurzaming

Provincie Gelderland subsidieert ook gebouwen die wel gewoon in gebruik zijn. Zo gaat er 520.000 euro naar de restauratie van het stadhuis in Doesburg voor onder andere verduurzaming en het herstellen van het gebouw van de vloer tot het dak. Bij de kerk in Nederhemert-Zuid is ook restauratie van het binnenwerk en van historische elementen nodig, zoals epitafen en het ingangsportaal. De bijdrage van de provincie komt op 130.000 euro. Landgoed Middachten in De Steeg krijgt zo’n 145.000 euro voor de restauratie van de werkplaats en de squashbaan. Ook gaat er 196.000 euro naar het project Berkel Rijkenhage in Zutphen voor de restauratie van de historische weeshuis- en kloostermuur in Zutphen.

Verbeteren toegankelijkheid

De erfgoedsubsidies komen uit de subsidieregeling Functioneel Erfgoed 2019. Gelderland is rijk aan monumenten en erfgoed. Provincie Gelderland vindt het belangrijk dat ons erfgoed toegankelijk is voor alle inwoners van Gelderland. De provincie wil met deze subsidieverlening niet alleen helpen om de monumenten in stand te houden, maar ook (her)gebruik en verduurzaming te stimuleren. Er is ook geld voor het uitvoeren van onderzoek hiernaar.

Meer geld voor erfgoed

Voor de subsidieregeling Functioneel Erfgoed 2019 is veel belangstelling. Met het beschikbare budget van 13,5 miljoen euro konden niet alle aanvragen gehonoreerd worden. Provinciale Staten hebben daarom vlak voor de zomer nog eens 13,1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Tot nu toe hebben 40 projecten en 18 onderzoeken geld gekregen.