Heemschut is blij met het verschijnen van de Rapportage Verkenning Post 65, opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ingegeven door het verlies van een aantal waardevolle gebouwen uit de periode 1965-2000 deelt Heemschut de voornaamste conclusies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zoals in de verkenning worden gesteld.

Post 65 is een verzamelnaam voor de jongste architectuur van Nederland. Een periode die begint in 1965 en doorloopt tot het jaar 2000. Eén van de aanbevelingen van de verkenning is dat er behoefte is aan een landelijk overzicht, een waarderings- en selectiekader en kennis over de omgang met en instandhouding van dit erfgoed uit de periode 1965-2000.

Heemschut stelt dat een proactief aanwijzingsbeleid op rijksniveau van toonbeelden uit deze periode bij zal kunnen dragen aan een verdere waardering van het erfgoed uit deze periode, ook bij lagere overheden, ontwikkelaars en burgers. Heemschut verwijst naar het rapport van de commissie Pechtold waarin geconcludeerd wordt dat de collectie Nederland niet af is.

In de Rapportage Verkenning Post 65  wordt specifiek ingegaan op de problematiek rond Omgevingskunst. Dit zijn moderne kunstwerken, meestal in de open lucht en op grote schaal, die de toeschouwer omringen of erbij betrekken, en vooral de natuurlijke kenmerken van de locatie benutten.  Hierover maakt Heemschut zich grote zorgen. De problematiek betreft overigens een langere periode, die begint na 1945. Heemschut pleit bij Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het instellen van een fonds voor Monumentale kunst uit de periode 1945-2000, ter voorkoming van vernietiging en tot bevordering van uitname, herplaatsing en herbestemming.

Het rapport van de Rijksdienst over architectuur na 1965 is hier te vinden:
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2019/01/01/post-65-verkenningen

Heemschut
De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden.