Herinrichting dienstvertrekken Museum Huis Doorn

Museum Huis Doorn gaat zijn museale opstelling uitbreiden. Vanaf het voorjaar van 2020 zullen zeven dienstvertrekken uit de keizerlijke bewoningstijd voor het publiek te zien zijn. Deze vertrekken bevinden zich op de zolder van Huis Doorn. Naast de ‘upstairs’ interieurs van de keizer wordt de openstelling hierdoor aangevuld met de ‘downstairs’ dienstvertrekken.

Authentieke inrichting

Bijzonder is dat de inrichting van de dienstvertrekken grotendeels authentiek zal zijn omdat veel van de oorspronkelijke huisraad bewaard is gebleven in het depot van Museum Huis Doorn en uit historische inventarissen bekend is hoe de dienstvertrekken waren ingericht. Niet alleen meubels, maar ook persoonlijke items en een enkel personeelsuniform zullen deel uitmaken van de nieuwe presentatie.

Verhalen van personeelsleden

Onderdeel van het herinrichtingsproject is een onderzoek naar het personeel dat in dienst was Wilhelm II. De focus ligt hierbij op de persoonlijke verhalen, wat er nodig was om een huishouden in een groot landhuis draaiende te houden en hoe de sociale verhoudingen lagen.

Foto: Het interieur van dit dienstvertrek, hier woonde een kamermeisje, wordt momenteel gereconstrueerd. Fotografie: Theo Scholten