Op 27 juni organiseert de provincie Gelderland een internationaal symposium ‘Innocastle’ op landgoed Sonsbeek in Arnhem. Het symposium is onderdeel van het gelijknamige Europese project, gefinancierd door Interreg Europe met ruim een miljoen euro. Hierin werken partners uit vijf Europese landen samen op het thema van historische kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Elke partner heeft  regio’s die rijk zijn aan kastelen en landgoederen. Gelderland zelf heeft een grote collectie met toppers als Middachten en Rosendael, en honderden andere locaties die van nationaal of regionaal belang zijn. Veel daarvan zijn aangewezen als monument.

Veel kastelen en landgoederen in Gelderland

Kastelen en landgoederen in hoge dichtheden, zoals in Gelderland in de zuidelijke Veluwezoom (‘Gelders Arcadië’), in de IJsselvallei en in de Graafschap, maakt regio’s aantrekkelijk voor bewoners en toeristen. Daarom zoeken de provincie en Gelderse gemeenten naar een goede rol van overheden, om samen met de eigenaren de gewenste ontwikkeling te stimuleren. En dan niet alleen op het ene landgoed, maar ook op het niveau van een landgoedzone.

Klimaatverandering

Waar gaat het over op 27 juni? Over het tegengaan van versnippering van landgoederen, over het vinden van de balans tussen toeristisch gebruik en erfgoedwaarden, en het werken aan de waterproblemen. Dat laatste is door de klimaatverandering een dringend probleem geworden, met droogvallende waterpartijen, te weinig water voor plant en dier, en kans op verzakking van gebouwen; en anderzijds soms weer veel te veel water in korte tijd.

Sprekers

Sprekers zijn onder andere Catherine Leonard van National Trust in Groot Brittannië en Wales, en Eric Luiten, oud rijksbouwmeester voor landschap en water en hoogleraar aan de TU-Delft. Op basis van de internationale kenniswisseling met de vier Europese landen, gaat de provincie Gelderland samen met regionale partners een aanpak ontwikkelen om beleidsinstrumenten voor erfgoed te verbeteren.

****

Innocastle – Innovatieve beleidsinstrumenten voor historische Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen – www.interregeurope.eu/innocastle 

Europese historische kastelen, buitenplaatsen en landgoederen hebben het potentieel om lokale katalysatoren te worden voor regionale ontwikkeling en innovatie. Innocastle bereidt hen voor op de toekomst door het stimuleren van veerkrachtig beleid voor behoud, transformatie en exploitatie. Het consortium van partners bestaat uit: Nationaal Instituut voor Erfgoed in Roemenië (hoofdpartner), Hogeschool Gent in België, Provincie Gelderland in Nederland, Provincie Badajoz in Spanje en de National Trust in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (kennispartner). Het project wordt gefinancierd door Interreg Europe, met een totaal budget van € 1.120.335,00 (85% EFRO, 15% nationale cofinanciering).

  • Foto: Landgoed Sonsbeek in Arnhem (Foto Erwin Zijlstra, copyright bij Gelders Genootschap, Arnhem)