Velp, 5 februari 2024 – Afgelopen vrijdag heeft het interim-bestuur van De Sprang Vrijzinnigen Velp haar kerkgebouw overgedragen aan BOEi, herbestemmer van cultureel erfgoed. De kerk, een gemeentelijk monument, is sinds januari 2022 niet meer in gebruik en staat leeg. BOEi betrok vorig jaar de buurtbewoners en andere geïnteresseerden bij een marktonderzoek naar nieuwe gebruiksmogelijkheden voor de kerk. Diverse ideeën zijn geopperd om dit bijzondere gebouw een andere maatschappelijke bestemming te geven, waarmee de kerk een rol in Velp kan vervullen.

Olga Visser, interim-voorzitter: “De wens van het bestuur was dat het kerkgebouw voor de Velpse gemeenschap een maatschappelijk culturele functie gaat krijgen. Wij zijn verheugd met BOEi een goede partij te hebben gevonden die voor deze invulling kan zorgen.” 

Sylvia Pijnenborg, directeur BOEi: “Om de kerk een plek van betekenis te laten blijven, hebben we een cultureel maatschappelijke invulling voor ogen. Dit past ook goed in de doelstelling van BOEi, om betekenisvolle plekken nieuwe betekenis te geven. Geïnteresseerden mogen zich natuurlijk bij ons melden!”   

Het kerkgebouw is een karakteristieke zaalkerk zonder toren met een bruto vloeroppervlak van 285 m2 en is in 1905 gebouwd in opdracht van de Nederlandse Protestantenbond. Het ontwerp vertoont naast invloeden van de Art Nouveau in het interieur ook de invloed van de Engelse Arts & Crafts beweging in het exterieur. Het pand heeft waarde vanwege het materiaalgebruik en de bijzondere detaillering in Art Nouveau-stijl zoals het tegeltableau boven de ingang. De kerk vertegenwoordigt een aspect van de religieuze geschiedenis van Velp en de gemeente Rheden.

Lees ook: afgelopen juli nam BOEi de bestuursrol in het Kloosterdorp Steyl over.

Over BOEi

BOEi is een maatschappelijke onderneming gericht op herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. De organisatie, voluit de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, richt zich op het ontsluiten van Nederlands erfgoed voor burgers en het ontsluiten en doorgeven van haar verhalen aan navolgende generaties in Nederland. Restauratie en herbestemming gebeurt met veel oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Zie ook www.boei.nl voor onze missie, projecten en aandeelhouders.