De afgelopen weken heeft Recreatieschap Spaarnwoude tientallen ideeën ontvangen voor de nieuwe bestemming van Fort benoorden Spaarndam en het munitiebos (samen het Benoorden). De ideeën variëren van bijvoorbeeld een tiny office community, een kleinschalig holistisch paardencentrum, tot een militair museum. Genoeg? Nee, want ook jouw idee lezen we graag! Je hebt nog tot en met zondag 13 juni om je idee te delen via social media of via www.hetBenoorden.nl.

Er is de afgelopen periode flink meegedacht via social media en het platform heeft veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Het platform telt inmiddels circa 270 leden. De informatie van social media en het platform wordt in de volgende fase gebruikt als inspiratiebron voor partijen die concrete plannen voor een nieuwe toekomst van het Benoorden willen uitwerken en insturen.


Bidbook

Na 13 juni worden de ideeën samengevoegd en verwerkt in het Bidbook om geïnteresseerde partijen te inspireren. Naast deze inspiratie bevat het Bidbook informatie om tot een gedragen en toekomstbestendige herbestemming te komen. Uitgangspunt blijft dat zowel de historische als belevingswaarde in de toekomst tot hun recht komen. Na akkoord van het bestuur van het recreatieschap later dit jaar, worden partijen die geïnteresseerd zijn in een exploitatie van (een deel van) het Benoorden uitgenodigd om aan de hand van dit Bidbook met concrete plannen te komen.

Participatieprogramma

In de zomer van 2020 is het recreatieschap gestart met een participatieprogramma voor herbestemming van Fort benoorden Spaarndam en het nabijgelegen munitiebos. Na een open dag vorig jaar augustus, gesprekken met de omgeving en overleg met een maatschappelijke adviescommissie met vertegenwoordigers van verschillende belangenpartijen, is in december 2020 het Witboek vastgesteld. Het Witboek bevat de grenzen en wensen voor herbestemming.

Kijk voor meer informatie op www.hetbenoorden.nl

Over Recreatieschap Spaarnwoude

Recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsorgaan van de gemeenten Velsen, Haarlem, Haarlemmermeer, Amsterdam en provincie Noord-Holland. De herontwikkeling van fort Benoorden Spaarndam is een van de projecten uit de visie Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden.

Over het Benoorden

Tussen Velserbroek, Haarlem-Noord, Spaarndam en Zijkanaal B ligt een uniek gebied, het Benoorden. Hier komen natuur, weidse uitzichten, UNESCO werelderfgoed en een prettige woonomgeving samen. Het Benoorden bestaat uit het forteiland en het fort, een munitiebos met 39 plofhuizen en een bureelgebouw, een liniewal, graslanden en verschillende historische landschapselementen waaronder sluizen en duikers. Het Benoorden is nu nog een ontoegankelijk gebied met een afgesloten verwilderd bos waarin 40 in diverse stadia van verval zijnde gebouwen uit de Koude Oorlog staan en een fort uit 1901 waarvan het verval is afgeremd door restauratie van het dak in 2018. Recreatieschap Spaarnwoude werkt daarom samen met het publiek aan herbestemming van het gebied.

Over BOEi
BOEi is een maatschappelijke onderneming gericht op herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed. De organisatie, voluit de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, richt zich op het ontsluiten van Nederlands erfgoed voor burgers en het ontsluiten en doorgeven van haar verhalen aan navolgende generaties in Nederland. In de regio is BOEi onder andere bekend van de  herbestemming van het Gemaal in Lynden en de Centrale Markthal in Amsterdam. Restauratie en herbestemming gebeurt met veel oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie. Zie ook www.boei.nl voor de missie, projecten en aandeelhouders.